Uued reisipiirangud Venemaa kodanikele

Eesti Vabariigi valitsus kiitis heaks otsuse, millega piirab alates 18.08.2022 Vene Föderatsiooni kodanikele nii viisade väljastamise kui ka Eesti poolt väljastatud Schengeni viisaga välispiirilt riiki sisenemise. Erandina pikendatakse üheks aastaks elamisluba Eestis neile üliõpilastele, kel on käsil Eesti kõrgkoolides õpingute lõpetamine.

Alates 18.08.2022 tohivad Eestisse siseneda Vene Föderatsiooni kodanikud:

  • kellel on Eestis pikaajaline või tähtajaline elamisluba
  • kes tulevad Eestisse lähisugulaste külastamiseks
  • Eestis töötavad Vene diplomaadid ja nende pereliikmed
  • rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud töötajad
  • Euroopa Liidu õiguse alusel liikuda saavad kodanikud
  • inimesed, kes sisenevad Eestisse humaansetel kaalutlustel

Otsusega piiratakse võimalusi siseneda Eestisse neile Venemaa kodanikele, kellel on Eesti antud kehtiv viisa ja kes soovivad Eestisse siseneda turismi või ärireisi eesmärgil, osalemiseks Eestis toimuval spordivõistlusel või kultuuriüritusel. Selle otsusega ei piirata Eestist teistesse Schengeni riikidesse sisenemise võimalust nendele isikutele, kellel on teise Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa või elamisluba.

Lisainfot on võimalik leida Välisministeeriumi kodulehel https://vm.ee/et/uudised/valitsus-piirab-venemaa-kodanikele-nii-viisade-valjastamise-kui-valispiirilt-riiki