Vandetõlgid Saksamaal

 

Vandetõlgi poole tuleb Saksamaal pöörduda, kui ametiasutusele on vaja esitada mõne dokumendi (nt diplomi, registri väljavõtte, kohtulahendi, notariaalakti vms) ametlik tõlge.

Sobiva eesti keelt valdava vandetõlgi saab leida otsingut kasutades Saksamaa vandetõlkide andmebaasist www.justiz-dolmetscher.de.