Suursaadik Marika Linntam

Suursaadik Marika Linntam

Suursaadik Marika Linntam

Eesti Vabariigi suursaadikuna Saksamaal on minu eesmärgiks anda panus Eesti ja Saksamaa suhete tihendamisse – põimida uusi lõimeid sellesse ilusasse ja tiheda-mustrilisse kangasse. Olulised raamid loob meie suhetele liitlassuhe NATOs ning ühine liikmelisus Euroopa Liidus, samuti Läänemere-äärsete riikide regionaalne koostöö. Nii välis- kui julgeolekupoliitika, majanduse, digi- ja rohepöörde, kultuuri, hariduse kui mitmes teises valdkonnas on Eesti ja Saksamaa vahel tihe suhtlus, mis suuresti tugineb inimeste, ettevõtete ja kultuurivaldkonna esindajate omavahelisel koostööl ja kontaktidel, saatkond aitab võimalusel alati kontaktide arendamisele kaasa. Saatkonna eesmärgiks on muidugi ka konsulaartöö, sealhulgas konsulaarabi Eesti kodanikele ning tugi eestluse hoidmisele Saksamaal. Kõigi nende ülesannete ja eesmärkide täitmine on võimalik muidugi ainult saatkonna väga hea meeskonna ühistööna.

Marika Linntam töötab alates 2001. aastast Eesti Vabariigi diplomaadina, eeskätt Euroopa suunal. Viimased viis aastat enne nimetamist suursaadiku kohale Saksamaal oli ta Euroopa osakonna peadirektor. Selles ametis pühendus ta nii Euroopa Liidu üldteemadele kui ka kahepoolsete suhete edendamisele Euroopa riikidega, kellest suurema osaga seob meid ka liitlassuhe NATOs ning liikmesus Euroopa Liidus. Alati olid tema töös olulisel kohal Eesti ja Saksamaa suhted. Alates aastast 2022 on nii Euroopa Liidus ja suhetes Euroopa riikidega fookuses olnud Ukraina toetamine ning Euroopa julgeoleku kindlustamine pikemas perspektiivis.

Ka enne Euroopa osakonna juhiks nimetamist seisis Marika Linntam pikalt Eesti huvide võimalikult hea esindamise eest Euroopa Liidus. Aastatel 2010-2013 kaitses ta Eesti huve Euroopa Liidu Kohtus erinevates kohtuasjades, mis enamasti puudutasid Euroopa Liidu õiguse tõlgendamist ning kus oli oluline ka Eesti vaatenurga esiletoomine. Aastatel 2013-2018 Eesti esinduses Euroopa Liidu juures töötades aitas ta kaasa Eesti eesistumise ettevalmistamisele ja läbiviimisele, juhtides eesistumise ajal ise alaliste esindajate nõunike (Antici) kohtumisi, kelle ülesandeks oli ka eri teemade sh Euroopa Ülemkogu kohtumiste ettevalmistuse koordinatsioon.

Marika Linntam on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning omandanud magistrikraadi Euroopa õiguses Rennes’i ülikoolis.