Välisriigis püsiva elukoha registreerimine

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase* elukoha registreerimine

Kui Teil on uus püsiv elukoht Saksamaal, siis palume uuendada aadressi ka Eesti rahvastikuregistris.

Kui Eesti kodanik või välismaalane, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama uude elukohta välisriigis, tuleb 1 kuu jooksul alates uude elukohta elama asumisest esitada uue elukoha aadress Eesti rahvastikuregistrisse kandmiseks (Rahvastikuregistri seadus § 69).

Registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine Teie aadressiandmetest välisriigis ning see võimaldab tagada kodaniku ja välismaalase õigused, mida Eesti riik korraldab rahvastikuregistri andmetele tuginedes.

Elukoha aadressi uuendamise taotluse esitamiseks Saksamaal on kolm võimalust:

  • Aadressi saab ise kontrollida ja uuendada elektrooniliselt Eesti rahvastikuregistri iseteeninduseswww.rahvastikuregister.ee.
    Portaali saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.
  • Püsiva elukoha registreerimise taotluse ja koopia passist või ID-kaardist saab saata kas e-kirjaga ja digiallkirjaga [email protected]
    või tavapostiga Eesti saatkonda Berliinis (Hildebrandstr. 5, 10785 Berlin).
  • Isiklikult saatkonnas (näiteks uue ID-kaardi või/ja passi taotlemise raames). Vastuvõtuaeg tuleb eelnevalt kokku leppida (tel. +49 30 254 606 11 või e-kiri [email protected].)
    Kaasa tuleb võtta Eesti pass või ID-kaart.

Kui Teiega koos elavad alaealised lapsed, siis peavad taotluse allkirjastama mõlemad hooldusõigusega** vanemad.

Konsulaarametnik edastab saatkonda laekunud elukohaandmed Eesti rahvastikuregistrile.

*Registreerimisele kuuluvad ainult need välismaalased, kel on elamisluba või elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass.

**Loe lähemalt hooldusõigusest siseministeeriumi kodulehelt.