Eesti-Saksamaa diplomaatilised suhted 100

Saksamaa tunnustas Eesti Vabariiki de jure 9. juulil 1921. aastal, mis pani aluse ametlikule diplomaatilisele suhtlusele.

Juubeliaastaks oleme koostanud Eesti ja Saksamaa suhete ajajoone. See on kronoloogiline ajalooliste fotode, dokumentide ja tekstide galerii, mis annab ülevaate kahe riigi vaheliste suhete olulistest hetkedest 100 aasta vältel.

Täname kõiki, kes on andnud oma panuse faktide, fotode ja dokumentide kogumisse!

Fotoallkirjade vaatamiseks mine kursoriga fotole.

Head ajarännakut!

Eesti välisministeerium

Eesti suursaatkond Berliinis

Proloog
Eesti suhted Saksamaaga erinesid pärast Eesti iseseisvuse väljakuulutamist oluliselt suhetest ükskõik millise teise riigiga. Sajandeid Läänemere kubermangudes elanud ning siin eriõigusi omanud Saksa päritolu elanikkond mõjutas Eesti iseseisvumise järel vahekordi Saksamaaga kahel vastandlikul moel.

Ühelt poolt tähendasid Eestis asunud sakslaste tihedad perekondlikud, majanduslikud, haridustraditsioonidest tulenevad ja kultuurisidemed potentsiaalseid võimalusi noorele riigile. Teiselt poolt oli keeruline neid võimalusi ära kasutada, sest Eesti vabariik kui noor rahvusriik toetus eestlastele, kes moodustasid kogu rahvastikust enam kui 90 protsenti, aga kogu haritavast maast kuulus enam kui 80 protsenti sakslastele. Eestil ei olnud valikuvõimalusi, enamik poliitilisi jõude toetas maa ümber jagamist.

Olukorda komplitseeris maailmasõda, mille käigus Saksamaa okupeeris 1917. aasta sügiseks Saaremaa ja Hiiumaa ning maabus veebruaris 1918 mandril, hõivates kogu Eestimaa ja mitte tunnustades 23.–24. veebruaril 1918 välja kuulutatud Eesti Vabariiki. Eesti poliitikutele pakkus Berliin iseseisvuse tunnustamist, aga vaid tihedas sõjalises ja majanduslikus liidus keiserliku Saksamaaga. Eestlased sellega ei nõustunud ja otsisid toetust Saksamaaga sõjas olevatelt Entente’i riikidelt.
Detsember 1917
Okupeeritud saarte elanike selts ja Maapäeva vanemate kogu Eestis moodustasid komisjoni ühenduse pidamiseks Saksa väejuhatusega Saaremaal ning välisdelegatsiooni, mille esindajad sõitsid Petrogradi ja Skandinaaviasse otsima toetust ähvardava okupatsiooni vastu Eesti välisdelegatsioon aastatel 1918–1919. Vasakult: Ants Piip, Mihkel Martna, Karl Robert Pusta, Jaan Tõnisson, Karl Menning, Eduard Virgo. Foto: Rahvusarhiiv Eesti välisdelegatsioon aastatel 1918–1919. Vasakult: Ants Piip, Mihkel Martna, Karl Robert Pusta, Jaan Tõnisson, Karl Menning, Eduard Virgo. Foto: Rahvusarhiiv
Jaanuar 1918
Vältas Esimene maailmasõda. Saksa väed olid Lääne-Eesti saared juba vallutanud ning üha reaalsemaks muutus sissetung Mandri-Eestisse. Eesti- ja Liivimaa rüütelkonnad olid ennast 1917. aasta lõpus Venemaast sõltumatuks kuulutanud ning Saksa keisririigilt kaitset palunud. Rüütelkonna hoone Tallinnas. Aastatel 1921–1940 asus hoones Eesti Vabariigi Välisministeerium. Foto: välisministeeriumi arhiiv Rüütelkonna hoone Tallinnas. Aastatel 1921–1940 asus hoones Eesti Vabariigi Välisministeerium. Foto: välisministeeriumi arhiiv

Välisdelegatsiooni liige Jaan Tõnisson alustas läbirääkimisi Saksa saatkonnas Stockholmis, et hoida ära või pehmendada Eestit ähvardavat okupatsiooni. Ta kohtus saadik Hellmuth Lucius von Stoedteni ja nõunik Kurt Riezleriga.

Baltisaksa rüütelkondade esindajad pidasid samal ajal läbirääkimisi Saksa poliitikutega, et moodustada endiste Läänemere kubermangude baasil Preisi kuningriigiga personaalunioonis olev riik.

17. aprill 1918
Eesti välisdelegatsioon protestis Balti Hertsogiriigi plaanide vastu
Välisdelegatsiooni liikmed Mihkel Martna, Karl Menning ja Jaan Tõnisson esitasid Saksa esindajatele
Skandinaavias protesti Balti hertsogiriigi vastu.
27. august 1918
Berliini konverentsil kohtusid Saksamaa ja Nõukogude Venemaa esindajad. Brest-Litovski rahulepingu (3. märts 1918) täiendusena loobus Venemaa õigustest Balti kubermangudele Saksamaa ja Nõukogude Venemaa esindajad kirjutamas alla rahulepingule Brest-Litovskis 3. märtsil 1918. Foto: Saksa Riigiarhiiv Saksamaa ja Nõukogude Venemaa esindajad kirjutamas alla rahulepingule Brest-Litovskis 3. märtsil 1918. Foto: Saksa Riigiarhiiv
5. november 1918
Riias kuulutati välja Balti hertsogkond, Landeswehri loomine

Balti hertsogkonda oli septembris iseseisva riigina tunnustanud Saksa keiser Wilhelm II. Alustati oma sõjajõu – Landesveeri – loomist. Balti hertsogkonna edasise ehitamise peatas Saksamaa väljumine maailmasõjast (11.11.1918).

11. november 1918
Lõppes Esimene maailmasõda, Eestis algas Vabadussõda Vabadussõja monument Tartus Pauluse (Ropka-Tamme) kalmistul enne 1940. a. juunit. Foto: Rahvusarhiiv Vabadussõja monument Tartus Pauluse (Ropka-Tamme) kalmistul enne 1940. a. juunit. Foto: Rahvusarhiiv

Liitlased sõlmisid vaherahu, milles nõuti Saksa vägede jätmist Balti provintsidesse kuni uute korraldusteni. Sõda lõppes ning Saksa erivolinik August Winnig andis võimu üle Eesti Ajutisele Valitsusele.

Eestis algas Vabadussõda 28. 11.1918. Esimese maailmasõja käigus Eesti territooriumi hõivanud Saksa keisririigi väed olid maailmasõja lõpu tõttu Eestist lahkumas. Tekkinud soodsat olukorda ärakasutades otsustas Nõukogude Venemaa Eesti alad uuesti enda külge liita, et kehtestada neis enamlik režiim. Vabadussõda lõppes Tartu rahuga 2. veebruaril 1920.

24. detsember 1918
August Winnig nimetati Saksamaa esindajaks Eestis ja Lätis August Winnig aastal 1920. Foto: August Winnigi arhiiv August Winnig aastal 1920. Foto: August Winnigi arhiiv

Kiri Eesti välisministeeriumile August Winnigi nimetamisest Saksamaa esindajaks Eestis ja Lätis. Foto: Rahvusarhiiv ERA.957.8.31

Detsember 1918
Saksamaa esindajaks Eestis nimetati Maximilian Vogl
1. veebruar 1919
Saksa esindaja Maximilian Vogl teatas leepraarst dr Ernst Heinrich Etzoldi nimetamisest asekonsuliks Tartusse Kiri Eesti välisministeeriumile Ernst Etzoldi nimetamisest asekonsuliks. Foto: Rahvusarhiiv ERA.957.8.31 Kiri Eesti välisministeeriumile Ernst Etzoldi nimetamisest asekonsuliks. Foto: Rahvusarhiiv ERA.957.8.31
Kevad-talv 1919
Murranguline aeg nii Eesti kui Saksamaa jaoks. Eesti Vabadussõjas. Weimari Vabariik Saksamaal Asutava Kogu koosolek teater Estonia saalis 24. aprillil 1919.a. Foto: Rahvusarhiiv, Parikas EFA.3.0.52355 Asutava Kogu koosolek teater Estonia saalis 24. aprillil 1919.a. Foto: Rahvusarhiiv, Parikas EFA.3.0.52355

Noor Eesti riik oli selleks ajaks üle elanud Vabadussõja ühed keerulisemad lahingud. Punaarmee pealetung pandi seisma ning tõrjuti veebruari alguseks Eesti aladelt välja. 23. aprillil 1919 kogunes Tallinnas Eesti Asutav Kogu, mille ehk väljapaistvaimaks saavutusteks oli põhiseaduse ja maaseaduse vastuvõtmine.

Saksamaa oli pärast sõja lõppu mattunud revolutsiooni keerisesse. Jaanuari alguses toimus nö Spartakuse ülestõus ning 19. jaanuaril valiti ka Rahvuskogu, mille tegevus viis Weimari vabariigi põhiseaduse jõustumiseni 14. augustil 1919. Nii Eestis kui ka Saksamaal olid kõige suuremat toetust nautivaks poliitiliseks jõuks toona sotsiaaldemokraadid. Saksa sotsiaaldemokraatide juhtfiguurideks olid riigi esimene president Friedrich Ebert ja Philipp Scheidemann, kes vahetult enne sõja lõppu 9. novembril 1918 kuulutas välja Saksa Vabariigi. Eestis oli sotsiaaldemokraatlikke erakondi suisa kaks – Tööerakond ja Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei. Esimest vedas Otto Strandman ja teist Mihkel Martna,  kellest sai peagi ka Eesti esimene esindaja Saksamaal.

Mai 1919
Saksa valitsus tunnustas välisdelegatsiooni liiget Mihkel Martnat Eesti esindajana ja Friedrich Karlsoni esinduse sekretärina Mihkel Martna 1920ndatel aastatel. Foto: Rahvusarhiiv Mihkel Martna 1920ndatel aastatel. Foto: Rahvusarhiiv

Friedrich Karlson oli juba aprillis määratud konsuliks Berliinis, tema ametlikuks nimetuseks jäi aga Eesti välisdelegatsiooni Berliini büroo sekretär. Ta oli Saksamaal elanud alates 1905. aastast ning hea haridusega, Saksa olude ja inimestega tuttav ärimees ja aktiivne sotsiaaldemokraat.

6. juuni 1919
Saksa esindaja Maximilian Vogl esitas asekonsuliks (hilisem aukonsul) Pärnus Robert Heinrich Schmidti Kiri Eesti välisministeeriumile Robert Schmidti nimetamisest asekonsuliks. Foto: Rahvusarhiiv ERA.957.11.168 Kiri Eesti välisministeeriumile Robert Schmidti nimetamisest asekonsuliks. Foto: Rahvusarhiiv ERA.957.11.168
Saksa aukonsuliteks Eestis olid veel Hellmuth Witte Tallinnas, Karl Müller ja Otto Hermann Tartus, Woldemar Lange ja Ernst Bertram Narvas, Aleksander Allik Kuressaares.

Hellmuth Witte, Saksa aukonsul aastast 1924. Foto: Tallinna Linnaarhiiv

August 1919
Saksa sotsiaaldemokraatliku partei Riigipäeva liige ja peavolinik Eestis ja Lätis August Winnig astus tagasi. Tema kohale tuli Saksa välisteenistuses töötanud, Mecklenburgist pärit Adolf Georg Otto „Ago“ von Maltzan, kes varem oli nõunikuks Saksa saatkonnas Itaalias
Esindaja asukohaks jäi Riia. Eesti lehed teatasid ka Maximilian Vogli lahkumisest, aga ta jäi järgmise aasta alguseni Tallinna.
10. oktoober 1919
Võeti vastu maaseadus, mille alusel võõrandati peaaegu täielikult kogu suurmaaomand, mis kuulus peamiselt baltisaksa aadlile, jättes senistele omanikele kuni 50 ha Varangu algkool endises Varangu mõisahoones 1930. aastal. Foto: Rahvusarhiiv EFA.518.3.9369 Varangu algkool endises Varangu mõisahoones 1930. aastal. Foto: Rahvusarhiiv EFA.518.3.9369

Võõrandatud maade eest esialgu hüvitist ei makstud, seda hakati tegema alates 1925. aastast, aga turuhinnast väiksemate määradega. Võõrandatud maast moodustati riigireserv, mis jagati välja uute talude loomiseks, eelkõige Vabadussõjas osalenutele asunikutalude loomiseks.

Mitmed suured võõrandatud mõisahooned aga leidsid hiljem muu otstarbe nt koolide ja haiglate näol.

November 1919
Eesti esindajana Saksamaal asus tööle Eduard Vilde Eduard Vilde saadikuna Berliinis. Foto: välisministeeriumi arhiiv Eduard Vilde saadikuna Berliinis. Foto: välisministeeriumi arhiiv

Eesti esindajaks Berliini nimetati tuntud kirjanik ja ajakirjanik Eduard Vilde, kes valdas hästi saksa keelt ning oli ka ise pikemalt aega Saksamaal elanud ja töötanud. Vildel olid head sidemed Saksa pahempoolsete hulgas. Lisaks määrati peakonsuliks Voldemar Puhk.
Vilde jäi ametisse 12. septembrini 1920, mil ta teatas oma otsusest lahkuda saadiku kohalt Berliinis.

 

 

Saksa välisministeeriumi aruanne Eduard Vilde esimesest kohtumisest välisminister Hermann Mülleriga. Aruande kohaselt oli Vildel hea meel, et sai kõnelda just sotsiaaldemokraadiga. Kõige rohkem olid Vildel südamel Eesti ja Saksa kultuurisidemed. Eriliselt oluliseks pidas ta Saksa õpetajate ja õppejõudude Eestisse meelitamist, sest tema nägemuses aidanuks just see kindlustada head läbisaamist Saksamaaga. Foto: Saksa välisministeeriumi poliitiline arhiiv

22. jaanuar 1920
Saksa esindajaks Tallinna saabus välisametis töötanud Fritz Henkel Fritz Henkeli volikiri. Foto: Rahvusarhiiv ERA.957.7.8ERA.957.7.8 Fritz Henkeli volikiri. Foto: Rahvusarhiiv ERA.957.7.8ERA.957.7.8

Fritz Henkeli volikiri. Foto: Rahvusarhiiv ERA.957.7.8ERA.957.7.8

15. mai 1920
Eesti Vabariigi esindus kolis Berliinis aadressile Hildebrandstraße 5, kus ollakse ka tänapäeval Maja Hildebrandstr.5. Foto: Rahvusarhiiv ERA.1621.1.54.48 Maja Hildebrandstr.5. Foto: Rahvusarhiiv ERA.1621.1.54.48

Joonis maja Hildebrandstraße 5 fassaadist. Foto: Saksa välisministeeriumi poliitiline arhiiv

Eesti esinduse Saksamaal kiri Saksa välisministeeriumile teatega kolimisest majja Hildebrandstraße 5. Foto: Saksa välisministeeriumi poliitiline arhiiv

 

 

25. september 1920
Eesti esindus Berliinis nimetas asekonsuliks Stettinis (Szczecin) laevandusärimees Karl Ferdinand Otto Daentzeri Otto Daentzeri kinnitamine aukonsuliks. Foto: Rahvusarhiiv ERA.957.3.649 Otto Daentzeri kinnitamine aukonsuliks. Foto: Rahvusarhiiv ERA.957.3.649

Eksekvatuuri aukonsulina sai ta Saksa valitsuselt 31. jaanuaril 1924. 1925. aastal oli Eestil aukonsuleid Saksamaal juba 13, vahepeal arv vähenes, 1939. aastal oli (au)konsulaate 15.

1. veebruar 1921
Karl Menning nimetati asjaajajaks ja kindralkonsuliks Saksamaal, Austrias, Ungaris, Tšehhoslovakkias ja Šveitsis

Menning jäi ametisse 12 aastaks. Karl Menning õppis aastatel 1904–1906 Berliinis Max Reinhardti režiiklassis näitejuhtimist, pärast seda oli kaheksa aastat Vanemuise teatri juht, olles seega ühtlasi eesti kutselise teatri alusepanija. Alates 1918. aastast määrati ta välisdelegatsiooni liikmena Stockholmi ja Kopenhaagenisse.

Postimees, 1921, 5. märts:

„Meie esituse asjus Saksamaal ei ole meil õnne olnud. Hea jutukirjanik ei ole igakord mitte kõige parem poliitiline esitaja, liiati veel, kui vahekord teise riigiga kõige pealt „kommertsiell“ laadi kannab, mille tugevamat külge mitte luuletajaist ei tule otsida, kuigi see valitsevale enamusele õige soovitav näib olevat. Loodame, et uuel nimetusel paremad tagajärjed on. Läti on oma vahekorra Saksamaaga juba ammu korrektseks muutnud iseäralise rahulepinguga, ehk küll sõja ja okupatsiooni aeg Lätis veel palju kibedamaid tundmusi järele pidi jätma kui meil. Selle lepingu tagajärjel on ka Saksamaa Lätit juba de jure tunnistanud.“

 Saksa esindaja Eestis Henkel kinnitas, et „Saksamaa heameelega näeks, kui tühjaks jäänud Eesti esitaja koht Berliinis jälle täidetud saaks. Ta tõendas, et Eesti tunnistamine de jure Saksamaa poolt põhjusmõttelikult juba jaatavalt on otsustatud… Eesti rahvus küps on täieliseks rippumata riigi eluks.“

Tema sõnul „olevat Eesti Valitsus praegu sellega ametis, et neid põhijooni üles seada, mis Eesti tulevases (kauba)lepingus Saksamaaga soovib maha panna. Saavat ta sellega valmis, siis astuvat viibimata mõlemapoolsed esitajad vististi Berliinis kokku, et lepingut lõpulikult valmis teha. Saksamaa saaks siis Eesti soovile vastu tulles, mida ka tema, saadik Henkel, omalt poolt soojalt on toetanud, Eestit enne de jure tunnistama, nii et leping tehtud saaks kahe ühteviisi iseseisva ja rippumata riigi vahel”.“

Vabariigi valitsuse otsus Karl Menningu nimetamisest asjuriks Berliini. Foto: Rahvusarhiiv ERA.31.3.13872

9. juuli 1921
Saksamaa tunnustas Eesti Vabariiki de jure Protokoll Saksa esindaja visiidist. Foto: Rahvusarhiiv ERA.1583.1.523 Protokoll Saksa esindaja visiidist. Foto: Rahvusarhiiv ERA.1583.1.523
Eesti välisminister Ants Piipu külastasid senine Saksamaa esindaja Fritz Henkel ja uus esindaja Werner Otto von Hentig. Koos oma lahkumiskirja üleandmisega teatas Henkel Eesti de jure tunnustamisest Saksamaa poolt.

Werner Otto von Hentig oli Saksa välisteenistusse asunud maailmasõja eel. Ta sai peaaegu maailmakuulsaks erimissiooniga Afganistanis, kus suutis ära hoida maa astumise sõtta liitlaste poolel. Seejärel põgenes ta läbi suurte raskuste üle Hiina Ameerika Ühendriikidesse. Eesti lehtede kinnitusel sai ta tervis selle retke ajal kannatada ja teda tunti Tallinnas üsna närvilise mehena. Hentig abiellus baltisaksa aadliringkondadest tuntud Seewaldi haigla peaarsti Kügelgeni tütre Natalie von Kügelgeniga. Diplomaatilise tava järgi ei tohtinud esindajad pärast asukohamaa kodanikuga abiellumist seal riigis ametliku esindajana jätkata, mistõttu oli Hentig sunnitud esindaja kohalt Tallinnas juba 1923 tagasi astuma.

1923
Avati Saksamaa diplomaatiline esindus aadressil Toom-Kuninga 11, kuhu see jäi kuni 1940. aastani Arvatavasti Saksa saadik Wolfgang Frank kolme naisega seismas Saksa saatkonna Tallinnas aias 1924–1933. Foto: Rahvusarhiiv EAA.1423.1.132 Arvatavasti Saksa saadik Wolfgang Frank kolme naisega seismas Saksa saatkonna Tallinnas aias 1924–1933. Foto: Rahvusarhiiv EAA.1423.1.132

Hoones asus nii kantselei kui ka saadiku residents, maja oli esialgu ainult üüritud ja osteti päriseks 1926. aastal. Pärast seda maja remonditi ja värskendati, mille käigus valmis 1937. aastal ka juurdeehitis.

Maja hävines Teise maailmasõja ajal.

Juuni-juuli 1923
Esimene Saksa täievoliline minister ja erakorraline saadik Bruno Wedding käis oma volitusi Tallinnas üle andmas kahel korral Bruno Wedding koos abikaasaga. Foto: Rahvusarhiiv Bruno Wedding koos abikaasaga. Foto: Rahvusarhiiv

1923. aastal muudeti Saksa Riigi diplomaatiline esindus Tallinnas lõpuks saatkonnaks ja saadikuks sai Bruno Wedding, kes jöi ametisse 1925. aasta märtsi kekspaigani. Tallinna esindus oli tol ajal väike. Lisaks saadikule oli seal üks kõrgem ametnik, kes seisis tavaliselt oma karjääri alguses, kantsler kui ainus vanemametnik ning mõned teenistujad: sekretärid, registraator, virgatsid, portjee ja majahoidja.

    

Bruno Weddingi volikiri. Foto: Rahvusarhiiv ERA.957.7.8

Esimesel saabumisel juunis 1923 ei saanud Eesti riigivanem asjaolude kokkusattumiste tõttu tema volikirju vastu võtta, aga saadikul oli ärasõit juba planeeritud. Volikirja pidulikul üleandmisel 14. juulil 1923 rõhutas saadik, Saksa välisministeeriumi juriidilises osakonnas töötanud Wedding, et tal on hea meel seda teha hetkel, mil Eesti ja Saksamaa vahel on jõutud kokkuleppele nii tasumaksmises kui ka kaubanduslepingus.

Tegelikult jõuti 1923. aasta kevadel vaid ajutise kaubalepinguni, sest see seostati endistele maaomanikele tasu maksmise nõudega. Mõlemad teemad jäid kahe riigi suhetes ka edaspidi päevakorda.

29. august 1923
Karl Menning nimetati Eesti Vabariigi erakorraliseks saadikuks ja täievoliliseks ministriks Saksamaal Vabariigi valitsuse otsus Karl Menningu nimetamisest saadikuks Saksamaale. Foto: Rahvusarhiiv ERA.31.3.13873 Vabariigi valitsuse otsus Karl Menningu nimetamisest saadikuks Saksamaale. Foto: Rahvusarhiiv ERA.31.3.13873
Volikirja andis ta üle oktoobris 1923.
12. veebruar 1925
Eestis võeti vastu vähemusrahvuste kultuuromavalitsuse seadus Saksa kultuuromavalitsuse istung 1930. aastatel. Foto: Rahvusarhiiv Saksa kultuuromavalitsuse istung 1930. aastatel. Foto: Rahvusarhiiv

Selle seaduse alusel võisid Eesti rahvusvähemused moodustada kultuuromavalitsusi. Saksa kogukond rajas selle samal aastal ja see püsis elujõulisena kuni likvideerimiseni 22. detsembril 1939.

1925. aastal vastuvõetud vähemusrahvuste kultuuromavalitsuse seadus võimaldas neil vähemusrahvustel, keda oli vähemalt 3000 inimest, rajada avalik-õigusliku rahvusliku kultuuromavalitsuse. Kultuuromavalitsuse liikmestaatuse aluseks oli kandmine vastavasse rahvusnimekirja, printsiibiks oli seejuures isiku vaba tahe oma rahvuse määramisel.

Kultuuromavalitsuse raames oli õigus otsustada vähemusrahvuse avalike ja eraõppeasutuste juhtimise ja järelevalve, kultuuri-, spordi- ning noorteküsimusi. Samuti rahastati vähemusrahvuste avalikke koole riigieelarvest. Lisaks baltisakslastele oli Eestis enne Teist maailmasõda kultuuromavalitsus ka juutidel.

27. märts 1925
Volikirja andis üle uus Saksa saadik Wolfgang Frank

Wolfgang Franki volikiri. Foto: Rahvusarhiiv ERA.957.7.8

Kaja, 1925, 28. märts:

Uus Saksa saadik Wolfgang Frank kinnitas oma volikirja üleandmisel, et ta „rahuldusega võib näha, et see sünnib silmapilgul, kus suhted minu isamaa ja Eesti Vabariigi vahel mitmesuguste lepingute sõlmimise järeldusel sügavuse on saanud. Juristi haridusega Frank oli varem Saksa konsul Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Poolas ning töötanud välisministeeriumis.

10. august 1925
Välisminister Karl Robert Pusta tegi saadik Karl Menningi saatel külaskäigu Saksa riigipresident Hindenburgi juurde
Kaja, 1925, 12. august:
"President rõhutas head vahekorda Saksamaa ja Eesti vahel, mis „veelgi kõveneb täna allakirjutatava vahekohtu lepingu läbi“.

24. veebruar 1927
Teravad maa võõrandamisega seotud küsimused

Saksa saatkonna esindajad ei osalenud Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul. Nii protestiti kava vastu panna tasumaksmise seadus Eestis rahvahääletusele. Maa võõrandamise ja kompenseerimisega seotud küsimused olid kahe riigi suhetes neil aastail erinevais kontekstides ja vormides alatasa teemaks. Riigikogu juhatus nimetas seadust seotuks eelarvega, mida ei tohtinud põhiseaduse kohaselt rahvahääletusele esitada ja sellest loobuti. Tulemuseks oli valitsuskriis Eestis.

16. juuli 1928
Tallinnasse saabus uus Saksa saadik Erich Schroetter abikaasaga
Volikirja üleandmine toimus 18. juulil riigivanem Jaan Tõnissonile.

Schroetter oli – nagu Saksamaa toonase välisteenistuse koosseisu puhul tavaline – hariduselt ka jurist. Ta jäi ametisse kuni 1932. aasta juunini ning juhtis pärast seda aastatel 1936–1940 Dublini saatkonda.

Detsember 1928
Lõpule jõudsid kaubanduslepingu läbirääkimised Õisu meierei Eestis aastal 1928. Foto: Rahvusarhiiv EFA.215.3.8375 Õisu meierei Eestis aastal 1928. Foto: Rahvusarhiiv EFA.215.3.8375
Saksa pool nõustus lepingut mitte siduma tasumaksmise seadusega ja Eesti oli valmis Saksa kodakondsuse astunud endistele maaomanikele tasu siiski maksma.
7. jaanuar 1929
Tallinnasse saabus rongiga eravisiidile külla Saksa Riigipäeva esimees Paul Löbe Parlamentide esimehed Paul Löbe ja Karl Einbund Tallinnas. Foto: Rahvusarhiiv Parlamentide esimehed Paul Löbe ja Karl Einbund Tallinnas. Foto: Rahvusarhiiv

Teda võttis vastu Riigikogu juhatus eesotsas Karl (Kaarel) Einbundiga (Eenpalu), Saksa saadik ja konsul, linnapea ja rida teisi ametnikke.

17. mai 1930
Berliini saabus külaskäigule Eesti Riigikogu delegatsioon Karl Einbundi juhtimisel

Karl Einbund ja Eesti saadik Saksamaal Karl Menning käisid ka Saksa president Paul von Hindenburgi vastuvõtul. Külaskäigule kutsuti kaasa Eesti ajakirjanikke.

27. juuli 1932
Otto Reinebeck nimetati Saksa saadikuks Eestisse

Otto Reinbeck oli maailmasõjas teeninud ohvitserina ja haavata saanud. Sõja järel korraldas ta Ülem-Sileesias rahvahääletust ja asus seejärel välisameti teenistusse. Välisminister Stresemanni kutsel hakkas tegelema väljaspool Saksamaad elavate saksa vähemuste küsimustega. Välisminister Neurathi alluvuses osales ta rahvusvahelistel konverentsidel. Enne Eestisse saabumist viibis paar kuud Nõukogude Liidus tutvumisreisil. Volikirja andis Reinebeck üle 19. augustil.

Jaanuar-märts 1933
Saksa saadik Reinebecki protestid Eesti ajakirjanduses ilmunud artiklite vastu

Pärast Hitleri saamist kantsleriks 30. jaanuaril 1933 ja Saksa Riigipäeva põlemist 27. veebruaril 1933 ilmus Eestis sotside ajalehes neid sündmusi arvustavaid artikleid. Saksa saadik Reinebeck käis välisministri jutul ja protestis Hitleri suhtes sündsusetute kirjutiste pärast Eestis. Tal soovitati pöörduda kohtu poole.

 

September 1933
Saksa rahvussotsialistliku partei kongressile Nürnbergi oli Hitler kutsunud ka Saksamaal viibivad välisriikide esindajad

Pärast pidustusi oli jaamas külalisi ära saatmas Hitler isiklikult. Ta tänas diplomaate tuleku eest ja avaldas lootust, et nad said kongressist mulje, et rahvussotsialistlik valitsus ei ole vägivallavalitsus, vaid kehastab rahva tahet. Hitlerile vastas diplomaatliku korpuse nimel Eesti saadik Karl Menning, kes tänas külalislahke vastuvõtu eest Nürnbergis.

15. jaanuar 1934
Friedrich Akel määrati Eesti Vabariigi saadikuks Saksamaal Friedrich Akel. Foto: välisministeeriumi arhiiv Friedrich Akel. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Oma volikirja andis ta üle 6. veebruaril.

Riigivanema käskkiri Friedrich Akeli määramisest saadikuks Saksamaale. Foto: Rahvusarhiiv

Friedrich Akel saatkonna auto tagaistmel. Foto: välisministeeriumi arhiiv, Tiit Raukase erakogust

 

1934
Eesti saatkonna Berliinis ja saadik Friedrich Akeli autojuhiks oli Leonhard Raukas
9. märts 1936
Saksa saadik Hans Frohwein andis üle oma volikirja

Hans Frohwein oli hariduselt jurist, 1920. aastatel oli ta mõnda aega konsuliks USA-s ja töötanud välisametis. Frohwein oli Saksa delegatsiooni sekretäriks desarmeerimiskonverentsil.

1.-16. august 1936
Eesti sportlased tõid Berliini suveolümpiamängudelt 7 medalit Kahekordne Berliini olümpiavõitja Kristjan Palusalu Tallinnas Balti jaamas pärast Berliinist saabumist. Foto: Rahvusarhiiv Kahekordne Berliini olümpiavõitja Kristjan Palusalu Tallinnas Balti jaamas pärast Berliinist saabumist. Foto: Rahvusarhiiv

1936. aasta suveolümpiamängud olid XI nüüdisaegsed olümpiamängud, mis toimusid 1.–16. augustil 1936 aastal Berliinis. Eesti sportlased võitsid 7 medalit: Kristjan Palusalu Kreeka-Rooma maadluses ja vabamaadluses kulla, Nikolai Stepulov poksis hõbeda, August Neo vabamaadluses hõbeda ja lisaks võideti 3 pronksi.

8. oktoober 1936
Eesti saadik, edukas karjääridiplomaat Karl Tofer andis Berliinis üle oma volikirja
Riigivanem nimetas ta saadikuks 1. augustil.

Riigivanema otsus Karl Toferi nimetamisest saadikuks Saksamaal. Foto: Rahvusarhiiv ERA.31.3.14533

Oktoober-november 1937
Eesti ja Saksamaa vahel toimusid taas kaubandusläbirääkimised Saksa kaubalaev Saksa kaubalaev "Wartburg" Tallinna sadamas 1929.a. Foto: Rahvusarhiiv

Importkaupade eest tasuti Saksamaal arvestusliku nn kliiringmargaga. Neid kogunes Eesti arvele Berliinis 1937. aasta lõpuks juba 5 miljoni väärtuses. Eestit huvitavaid kaupu, näiteks relvi, ei lubatud aga tasaarvelduse kaudu osta, vaid nõuti tasumist valuutas. Majandusminister Karl Selter hoiatas novembris 1937, et niisugune vahekord on muutumas Eestile ohtlikuks ja ta nõudis tasumist Saksa kaupade eest vaid kliiringu arvelt. Probleem seisnes selles, et marga tegelik kurss oli kliiringu kaudu pakutavast enam kui kaks korda madalam. Eesti majanduslike suhete eest Berliinis vastutas aastatel 1937–1939 peamiselt Georg Meri.

7. juuni 1939
Eesti välisminister Karl Selter ja Läti välisminister Vilhelms Munters kirjutasid Berliinis Saksa välisministri Joachim von Ribbentropiga alla mittekallaletungilepingule Välisministrid Karl Selter, Vilhelms Munters ja Joachim von Ribbentrop Berliinis alla kirjutamas mittekallaletungilepingule. Foto: Rahvusarhiiv Välisministrid Karl Selter, Vilhelms Munters ja Joachim von Ribbentrop Berliinis alla kirjutamas mittekallaletungilepingule. Foto: Rahvusarhiiv
23. august 1939
Molotovi-Ribbentropi pakt
Moskvas sõlmiti Molotovi-Ribbentropi pakt, mille ülisalajases lisaprotokollis
jagati Ida-Euroopa Saksamaa ja NSV Liidu vahel, mis sillutas teed Eesti Vabariigi okupeerimisele ja annekteerimisele.
September-oktoober 1939
Algas Teine maailmasõda, sõlmiti sõjaväebaaside leping Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel, Eestisse toodi NSV Liidu väed Punaarmee sisenemas Eestisse pärast baaside lepingu sõlmimist 1939. aastal. Foto: Rahvusarhiiv Punaarmee sisenemas Eestisse pärast baaside lepingu sõlmimist 1939. aastal. Foto: Rahvusarhiiv

1.septembril algas Teine maailmasõda, kui Saksamaa tungis kallale Poolale. Eesti kuulutas end kohe sõja alguses neutraalseks. 24. septembril esitas Nõukogude Liit ultimatiivse nõudmise Eesti Vabariigile sõjaväebaaside rajamiseks Eesti territooriumile, keeldumise korral ähvardati sõjaga.

26. septembril toimus Eesti Vabariigi valitsuse koosolek, kus otsustati Nõukogude Liidu nõudmised vastu võtta, sest oli juba selge, et mingit välisabi loota pole.

28. septembril sõlmiti Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vaheline vastastikuse abistamise pakt ehk baaside leping. Esialgse kokkuleppe kohaselt saabus Eestisse 25 000 sõjaväelast, üsna kiiresti kasvas see arv mitmekordseks. Lõpuks ei küsitud lisavägede toomiseks Eesti valitsuselt enam luba. Eesti sõjaväes oli sel ajal umbes 15 000 sõjaväelast.

 

 

 

15. oktoober 1939
Algas baltisakslaste lahkumine Eestist Baltisakslaste lahkumine Eestist 18. oktoobril 1939. aastal. Foto: Rahvusarhiiv Baltisakslaste lahkumine Eestist 18. oktoobril 1939. aastal. Foto: Rahvusarhiiv

Saksamaa organiseeritud ümberasumiste käigus jätsid aastatel 1939–1941 kodumaa peaaegu kõik siin elanud 16 000 baltisakslast, kes olid sajandeid kujundanud maa valitsemist ja elukorraldust.
15. oktoobril kirjutati Tallinnas alla Eesti sakslaste ümberasustamise Eesti-Saksa kokkuleppe. Eesti ja Saksamaa vahel kooskõlastati protseduurilised ja õiguslikud küsimused saksa päritolu inimeste ümberasustamiseks Eestist.
Lepingu täitmiseks moodustati usaldusvalitsus, mis hakkas registreerima, võtma üle ja likvideerima ümberasustatud sakslaste varandusi, samuti hoolitses võlgade ja kohustuste korraldamise eest. Eesti valitsusel oli õigus Saksa usaldusvalitsuse juurde nimetada oma usaldusmees. Viimasel oli õigus takistamata tutvuda usaldusvalitsuse asjaajamisega ja ta võis otsuseid, mille kohta ta keeldus andmast nõusolekut, saata arutamiseks Eesti-Saksa segakomisjoni.

Baltisakslaste lahkumine Eestist 18. oktoobril 1939. aastal. Foto: Rahvusarhiiv

15. november 1939
Berliini nimetati viimane Eesti saadik enne Teist maailmasõda Rudolf Möllerson Rudolf Möllerson. Foto: välisministeeriumi arhiiv Rudolf Möllerson. Foto: välisministeeriumi arhiiv

Oma volikirja andis Rudolf Möllerson üle 19. detsembril. Saadikuametit ta reaalselt enam 1940. aasta suvest pidada ei saanud, sest Hildebrandstraße 5 hoone tuli Nõukogude okupatsioonivõimudele üle anda. Ta jäi Berliini kohale kuni ootamatu surmani 8. oktoobril 1940. Möllerson suri südamerabandusse Berliini pommitamise ajal.

21. juuni 1940
Eestis teostati Punaarmee toel riigipööre, Eesti saatkonnahoone Berliinis sunniti üle andma Vene saatkonna esindajatele
Algas Eesti Vabariigi inkorporeerimine Nõukogude Liitu. Vastavalt Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollile oli juba varem Eestile peale surutud sõjaväebaaside lepingu tulemusena toodud Eestisse ligi 100 000 NSV Liidu sõjaväelast (algne lepinguga lubatud arv oli 25 000), kelle toel võimuvahetus teostati.

Uus Eesti NSV valitsus käskis likvideerida kõik Eesti saatkonnad, konsulaadid ja aukonsulaadid ning anda nende varad üle kohapealsetele NSV Liidu esindustele.

25. augustiks nõuti kõikide Eestis olevate välissaadikute lahkumist.

Jätkasime tööd 9. augustini ja tööd oli väga palju, meil tuli kogu aeg ületunde teha. Mina istusin igal õhtul peaaegu kella kaheksani. Pinge oli peal, sest igaüks püüdis nüüd oma kodakondsusest vabastamise tunnistuse kätte saada. Me ootasime päevast päeva, mis saab. Kuna meie iseseisev riik oli likvideeritud, oli teada, et ka saatkond likvideeritakse,“ meenutas 1940. aasta suvel saatkonnas sekretärina töötanud Tamara Kask-Skolimowska.

Kuula või loe Tamara Kask-Skolimowska mälestusi saatkonna üleandmisest Vene saatkonna esindajatele ja Berliinis töötamise ajast „Kirjutamata memuaare“ (al. 12. minutist)

Berliini Eesti saatkonna taasavamine aastal 2001. Ainukesena töötajatest enne 1940. aastat oli esindatud Tamara Kask-Skolimowska, kes istub esimeses reas paremalt neljandada Helle Meri kõrval. Foto: Eesti välisministeeriumi arhiiv

Text/loe rohkem:
https://vm.ee/et/kuidas-valisministeerium-ja-saatkonnad-likvideeriti-aga-eesti-riigi-jarjepidevust-jaid-aastail-1940

1940-1991
Eesti saatkonnahoone Berliinis jäi kinnisturaamatus pärast Eesti okupeerimist NSV Liidu poolt endiselt Eesti Vabariigi omandisse Berliini saatkonna maja pärast tagasi saamist ja renoveerimist. Foto: Eesti suursaatkond Berliinis Berliini saatkonna maja pärast tagasi saamist ja renoveerimist. Foto: Eesti suursaatkond Berliinis

Kui NSV Liit oli Eesti okupeerinud, pidi saatkond oma tegevuse 1940. aasta 9. augustil katkestama ja hoone anti üle Vene saatkonna esindajatele. Järgmisel suvel alanud Saksamaa ja NSVL sõja tõttu läks maja Saksa välisministeeriumi haldusalasse. Teise maailmasõja käigus hävis peaaegu kogu Hildebrandstraße hoonestus, püsti jäi kolm maja, nende hulgas maja number 5.

Pärast Teise maailmasõja lõppu jäi Tiergarteni linnaosa Briti sektorisse. Suurbritannia aga ei tunnustanud NSV Liidu okupatsiooni, mistõttu jäi muutmata sissekanne Berliini kinnisturaamatus – Hildebrandstraße 5 omanik on Eesti Vabariik. Okupatsioonivõimud kohustasid Berliini linnavalitsust hoonet haldama, too omakorda kohustas üht advokaati seda „omaniku äraolekul“ üürimajana käigus hoidma. Sissekanne Berliini kinnisturaamatus jäi muutmata – Hildebrandstraße 5 omanik oli „Republik Eesti“.

Alates 1991. aastast on Eesti Vabariik jälle maja täieõiguslik omanik kõigi sellest tulenevate kohustustega. Viimane üürnik lahkus 1999. aasta maikuus ning 2000. aasta augustis algasid pärast pikka ettevalmistusetappi ümberehitustööd.

Alates 1. juunist 2001 asuvad majas Eesti Vabariigi suursaatkonna tööruumid ja suursaadiku residents.

Saksa kunstnik Peter Grämeri maal Hildebrandstraße 5 hoonest. Foto: välisministeeriumi arhiiv, saadud Peter Grämerilt

Hildebrandstraße 5 üürimajana 1980. aastatel. Aknast vaatab välja maja kauaaegne elanik Saksa kunstnik Peter Grämer, kes on hoonet oma loomingus palju kujutanud. Foto: välisministeeriumi arhiiv, saadud Peter Grämerilt

September 1945
Teise maailmasõja lõpp, Saksamaa jagamine, eestlased Saksamaa põgenikelaagrites

 

2.septembril 1945 lõppes ametlikult Teine maailmasõda. Võitjad jagasid Saksamaa neljaks – Vene, Briti, USA ja Prantsuse tsooniks. Saksamaal oli sel ajal kümneid tuhandeid eestlasi, kellest enamik oli sinna jõudnud suure põgenemisega saabuva Punaarmee eest 1944. aasta sügisel, samuti varajasema ümberasumise käigus. Tõenäoliseks eestlaste koguarvuks peetakse üle 40 000 – 50 000 inimese. Pärast sõja lõppu ei saanud need inimesed enam kodumaale tagasi pöörduda, kuna Eesti Vabariik oli likvideeritud. Põgenikud asustati laagritesse ja neid kutsuti lühendiga DP – ümberpaigutatud isikud.

Üks tuntuimaid ja suurimaid Eesti laagreid Saksamaal oli Ameerika tsoonis asunud Geislingen. Sakslased pidid eestlaste jaoks vabastama lausa mitu linnaosa, sest 1946. aasta kevadel oli Geislingenis juba 4500 eestlast. Linnas oli Eesti lasteaed, algkool, gümnaasium, ja tööstuskool, erinevad töökojad. Tegutses teater, kus esitati operette, ballette, nuku- ja sõnalavastusi. Kontserte andsid meeskoor ja segakoor. Dirigent Roman Toi juhtimisel peeti laulupidusid. Geislingenis töötasid mitmed kuulsad kunstnikud, nagu Peet Aren ja Endel Kõks ning tuntud kirjanikud, nagu Henrik Visnapuu ja Pedro Krusten. Toimusid spordivõistlused, ilmusid ajaleht Eesti Post, õpikud ja raamatud. Geislingenis tegutses ka oma postkontor. Korra eest vastutas laagri politsei. Geislingenis sai käia arsti juures jne – seal oli olemas praktiliselt kõik, mis ühes väikelinnas olema peab.

Oktoobris 1946 algas mitu aastat kestnud eestlaste lahkumine Saksamaalt. Esimestena avasid oma uksed Inglismaa ja Kanada, kuhu edasi liiguti.

Eesti gaidid sinimustvalge lipuga Geislingeni põgenikelaagris ajavahemikul 1945–1947. Foto: Rahvusarhiiv

Eesti gaidid sinimustvalge lipuga Geislingeni põgenikelaagris ajavahemikul 1945–1947. Foto: Rahvusarhiiv

 

1952
Karl Selterist, endisest välisministrist ja alalisest esindajast Rahvasteliidu juures, sai Eesti mitteametlik esindaja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse juures
Karl Selter oli selles ametis kuni surmani 1958. aastal.
Juuni 1958
Ludvig Jakobsen, sõjaväeatašee Saksamaal aastail 1936–1940, hakkas esindama eestlasi Saksa valitsuse juures Ludvig Jakobseni kiri Eesti peakonsulile saadiku ülesannetes Ameerika Ühendriikides Johannes Kaivule seoses tema nimetamisega Eesti esindajaks Saksamaal. Foto: Rahvusarhiiv ERA.1608.2.197 Ludvig Jakobseni kiri Eesti peakonsulile saadiku ülesannetes Ameerika Ühendriikides Johannes Kaivule seoses tema nimetamisega Eesti esindajaks Saksamaal. Foto: Rahvusarhiiv ERA.1608.2.197
Ludvig Jakobsen oli esindaja kuni surmani 1961. aastal.
13. august 1961
Algas Berliini müüri – ühe külma sõja sümboli – ehitamine Foto: Bundesregierung/Lehnartz Foto: Bundesregierung/Lehnartz

Sõja lõpp ja Potsdami kokkulepe 1945. aastal jättis Saksamaa jagatuks nelja okupatsioonitsooni vahel, nii jäi jagatuks ka Berliin – idaosa nõukogude, lääneosa jagatuna kolme lääneliitlase – põhjas prantslaste, keskel brittide, lõunas ameeriklaste kontrolli all.

Lääne-Berliini Ida-Berliinist ja Ida-Saksamaast isoleerinud müüri rajamine 13. augustil 1961 tabas nii sakslasi kui ka muud maailma üllatusena. Operatsioonist „Roos“ teadis vaid tollase Saksa Demokraatliku Vabariigi ladvik eesotsas Walter Ulbrichtiga, kes sai heakskiidu ka tollastelt Nõukogude Liidu juhtidelt.

160 kilomeetri pikkune Lääne-Berliini ümbritsenud müür jäi külma sõja sümbolina püsti kuni 9. novembrini 1989. 28 aasta jooksul tapeti või hukkus müüri ületamisel umbes 200 inimest.

Veebruar 1963
Elmar Reisenberg määrati eestlaste esindajaks Saksa valitsuse juurde Elmar Reisenberg. Foto: Rahvusarhiiv EFA.656.0.408249 Elmar Reisenberg. Foto: Rahvusarhiiv EFA.656.0.408249

Tõenduskiri Elmar Reisenbergile Johannes Kaivu kohta, kes oli Eesti peakonsul saadiku ülesannetes Ameerika Ühendriikides. Foto: Rahvusarhiiv ERA.1608.2.202

1981
Praeguseks maailmakuulus Eesti helilooja Arvo Pärt asus elama Lääne-Berliini Arvo Pärt. Foto: Arvo Pärdi Keskus, Eric Marinitch Arvo Pärt. Foto: Arvo Pärdi Keskus, Eric Marinitch

Esimesed Arvo Pärdile kuulsust toonud tintinnabuli-teosed sündisid ja kõlasid esmakordselt Tallinnas, Eestis, toonases Nõukogude Liidus.

Nii nagu Pärdi varase loomingu avangardistlik vaim, tõi ka 1970. aastatel valminud teoste religioosne olemus kaasa vastuolulise kriitika, põhjustades üha teravamaid vastasseise toonaste ametivõimudega.

1980. aasta jaanuaris oli Arvo Pärt koos abikaasa Nora ja nende kahe pojaga sunnitud emigreeruma Viini. Aasta hiljem koliti Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) stipendiumi toel Berliini, kuhu jäädi ligi 30 aastaks.

Loe edasi: https://www.arvopart.ee/arvo-part/pikk-elulugu/

1988-1989
Püüdlused Eestis iseseisvuse taastamise poole, Balti kett Balti kett. Foto: Rahvusarhiiv, Harald Lepikson Balti kett. Foto: Rahvusarhiiv, Harald Lepikson

Laulev revolutsioon Eestis ja teistes Balti riikides 1988. aastal ning Balti kett 1989. aastal tõid kaasa laia rahvusvahelise toetuse.

23. augustil 1989 moodustati Molotovi-Ribbentropi pakti 50. aastapäeval kolme Balti riiki läbiv pikk inimkett, kus inimesed ühendasid oma käed, et juhtida tähelepanu Balti riikide olukorrale.

10. november 1989
Perestroika, Berliini müüri langemine

Perestroika NSV Liidus ja DDRi totalitaarse süsteemi murenemine olid käivitanud protsessid, mida ei saanud enam peatada.

Berliini müüri taha suletud Saksa Demokraatlik Vabariik elas sotsialismi ja jõukuse illusioonis, samas kui tootlikkus vähenes ja riik jäi majanduslikult selgelt läänest maha. Saksamaa ühendamise plaan tundus võimatuna, sest ei olnud võimalik leida toimivat kompromissi demokraatia ja totalitarismi vahel.

Berliini müüri langemine ööl vastu 10. novembrit 1989. aastal sümboliseeris maailmas ühe ajastu lõppu. Sakslaste jaoks sai läbi väga pikk sõjajärgne periood. Pered ja sõbrad, kes olid teineteisest 28 aastat eraldatud, said jälle kokku. Ka Eestile oli sellel sündmusel väga oluline tähendus.

Külma sõja aegne vastasseis demokraatliku lääne ja totalitaarse ida vahel sai sellega otsa, sest NSV Liidu rajatud maailmasüsteem polnud enam võimeline edasi kestma.

Vastasseisu kadumine viis Saksamaa taasühinemiseni 1990. aastal.

 

3. oktoober 1990
Saksamaa taasühinemine Saksamaa lipp (mis oli aastatel 1949–1990 Lääne-Saksamaa lipp) tõusmas ühtsuse sümbolina Riigipäeva hoone ette. Foto: Saksa Riigiarhiiv, foto 183-1990-1003-400 Saksamaa lipp (mis oli aastatel 1949–1990 Lääne-Saksamaa lipp) tõusmas ühtsuse sümbolina Riigipäeva hoone ette. Foto: Saksa Riigiarhiiv, foto 183-1990-1003-400

Saksamaa taasühinemise all mõistetakse pikemat protsessi, mis viis aastatel 1989–1990 Saksa Demokraatliku Vabariigi (DDR) ühendamiseni Saksamaa Liitvabariigiga 3. oktoobril 1990. Seda päeva tähistatakse tänapäeval ühtsuse päevana.

20. august 1991
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest. Eesti Vabariik taastati õigusliku järjepidevuse alusel Lenini kuju kangutamine EKP Keskkomitee hoone (praeguse välisministeeriumi) eest 23.08.1991. Foto: Peeter Langovits, välisministeeriumi arhiiv Lenini kuju kangutamine EKP Keskkomitee hoone (praeguse välisministeeriumi) eest 23.08.1991. Foto: Peeter Langovits, välisministeeriumi arhiiv
27. august 1991
Balti välisministrite visiit Bonni
Selle visiidi ajal otsustati diplomaatiliste suhete taastamine. Kuna Saksamaa Liitvabariigi jaoks ei olnud Balti riigid kunagi de jure lakanud eksisteerimast, ei olnud vaja neid ka riikidena tunnustada.
11. september 1991
2. september 1991
Saksa esimene suursaadik Eestis pärast Teist maailmasõda Henning von Wistinghausen andis üle oma volikirja Henning von Wistinghausen annab oma volikirja üle Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehele Arnold Rüütlile. Paremal välisminister Lennart Meri, vasakul protokolliülem Kalle Ott. Foto: Rahvusarhiiv Henning von Wistinghausen annab oma volikirja üle Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehele Arnold Rüütlile. Paremal välisminister Lennart Meri, vasakul protokolliülem Kalle Ott. Foto: Rahvusarhiiv

Henning von Wistinghausen sündis 1936. aastal Kopenhaagenis. Pärinedes Eesti baltisaksa perekonnast, oli ta aastatel 1991–1995 Saksamaa esimene suursaadik Eestis. Henning von Wistinghausen töötas 36 aastat Saksa välisteenistuses, olles muu hulgas peakonsul Leningradis ning suursaadik Kasahstanis ja Soomes. Henning von Wistinghauseni sulest on ilmunud mitmeid kirjatöid, kaasa arvatud teos „Im freien Estland. Erinnerungen des ersten deutschen Botschafters 1991-1995“ („Vabas Eestis. Esimese Saksa suursaadiku mälestused 1991–1995“) (2004).

Saksa suursaadikud Eestis pärast 1991. aastat:

Henning von Wistinghausen (1991–1995)
Bernd Mützelburg (1995–1999)
Gerhard Enver Schrömbgens (1999–2002)
Jürgen Dröge (2002–2005)
Julius Bobinger (2005–2009)
Martin Hanz (2009–2011)
Christian Matthias Schlaga (2011–2015)
Christoph Eichhorn (2015–2019)
Christiane Hohmann (17.09.2019–)

28. november 1991
Eesti esimene suursaadik Saksamaal pärast Teist maailmasõda Tiit Matsulevitš andis üle oma volikirja Tiit Matsulevits. Foto: Rahvusarhiiv / Peeter Langovits Tiit Matsulevits. Foto: Rahvusarhiiv / Peeter Langovits

Tiit Matsulevitš sündis 1958. aastal Tallinnas. Pärast Tartu ülikooli ajakirjandusosakonna lõpetamist oli Tiit Matsulevitš 1982–1991 sealsamas õppejõud ja teabetalituse juhataja. Alates 1991. aastast oli ta välisministeeriumi teenistuses ja aastail 1991–1996 Eesti suursaadik Saksamaal ja Püha Tooli juures. Järgnes teenistus suursaadikuna Ukrainas ja Venemaal.

Eesti suursaadikud Saksamaal pärast 1991. aastat:

Tiit Matsulevitš (1991–1996)
Margus Laidre (1996–2000)
Riina Kionka (2000–2004)
Clyde Kull (2004–2008)
Mart Laanemäe (2008–2012)
Kaja Tael (2012–2016)
Mart Laanemäe (2016–2019)
Alar Streimann (11.09.2019–…)

19. juuli 1992
Eesti riik ostis Bonnis saatkonnahooneks 1936. aastal ehitatud villa Fritz-Schäffer-Straßel
Maja müüdi seoses Berliini kolimisega 2001. aastal.

Enne seda asus Eesti esindus Balti Infobüroo ruumides Bonni kesklinnas Bertha von Suttner Platz 1-7, kus igal Balti riigil oli kasutada üks tuba ühises kontoris. 1992. aasta lõpus töötas Eesti saatkonnas lisaks suursaadikule veel viis inimest.

Juuni 1993
Eesti peaminister Mart Laari visiit Saksamaale Kalus Kinkel ja Mart Laar 28. juunil 1993. Foto: Eesti suursaatkond Berliinis Kalus Kinkel ja Mart Laar 28. juunil 1993. Foto: Eesti suursaatkond Berliinis
Peaminister Mart Laari visiidi käigus toimus 28. juunil 1993 Bonni saatkonna pidulik avamine.
11.-12. juuli 1993
15.-16. mai 1998
Saksamaa liidupresident Roman Herzogi töövisiit Eestisse
28. september 1998
Tallinnas avati Saksamaa suursaatkonna hoone aadressil Toom-Kuninga 11, kus saatkond asus ka enne Teist maailmasõda Saksamaa suursaatkond aadressil Toom-Kuninga 11. Foto: Saksa saatkond Tallinnas Saksamaa suursaatkond aadressil Toom-Kuninga 11. Foto: Saksa saatkond Tallinnas
15. juuli 1999
Eesti saatkond alustas Berliinis tööd ajutisel aadressil Kurfürstendamm 56 Eesti saatkond Kurfürstendamm 56. Foto: Kadi Metsandi Eesti saatkond Kurfürstendamm 56. Foto: Kadi Metsandi
Saatkonna konsulaarosakond oli alustanud samas kohas tööd juba 1999. aasta veebruaris. Saatkonna personal koosnes sel ajal üheksast inimesest. Aadressilt Kurfürstendamm 56 kolitakse ära 2001. aasta juunis.
5. - 6. juuni 2000
Saksa liidukantsler Gerhard Schröderi visiit Eestisse

Gerhard Schröder oli esimene Saksamaa liidukantsler, kes Eestit külastas. Schröder kohtus Eestis peaminister Mart Laari ja president Lennart Meriga ning pidas riigikogu ees kõne. Kohtumistel oli kõneluste peateemaks esmajoones kahepoolsed suhted ja Eesti kaasamine Euroopa ja transatlantilistesse struktuuridesse.

6. - 10. november 2000
Eesti president Lennart Meri riigivisiit Saksamaale President Lennart Meri avas Berliini saatkonna seinal Nõukogude okupatsiooni poolt represseeritud saatkonna töötajatele mälestustahvli. Foto: välisministeeriumi arhiiv President Lennart Meri avas Berliini saatkonna seinal Nõukogude okupatsiooni poolt represseeritud saatkonna töötajatele mälestustahvli. Foto: välisministeeriumi arhiiv

Suursaadik Riina Kionka on meenutanud artiklite kogumikus „Mälestuskillud“:
„Seda riigivisiiti oli president Meri oodanud 1992. aastast saadik, sõnum oli aga endiselt  aktuaalne: Eesti ja Saksamaa on partnerid, seda partnerlust tuleb nüüd formaliseerida ka EL ja NATO liikmelisuse kaudu, millele ootame Saksamaa poliitilist toetust. Aga osa oma lapsepõlvest Berliinis veetnud Lennart Merile tähendas riigivisiit siiski ka isiklikku kojutulekut, mille üks liigutav
element oli külaskäik oma vanasse kooli, kus Eesti lipukestega varustatud lapsed võtsid oma vilistlast suure innuga vastu.“

President Lennart Meri saatkonna lastega riigivisiidi ajal saatkonna ees hoovis. Foto: Eesti saatkond Berliinis

 

27. september 2001
Eesti saatkond Berliinis avas taas oma uksed aadressil Hildebrandstrasse 5 – majas, kus oli olnud Eesti saatkond enne Teist maailmasõda Berliini Eesti saatkonna taasavamise tseremoonia 27. septembril 2001. Foto: Eesti suursaatkond Berliinis Berliini Eesti saatkonna taasavamise tseremoonia 27. septembril 2001. Foto: Eesti suursaatkond Berliinis
Suursaatkonna avamistseremoonia viis läbi president Lennart Meri.

Aastatel 1999-2000 renoveeritud Eesti saatkonnahoone Berliinis. Foto: Eesti suursaatkond Berliinis

11. november 2003
Tugevdamaks Eesti ja Saksamaa turismi- ja majandussidemeid avas Eesti suursaadik Saksamaal Riina Kionka Hamburgis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) esinduse Mittelstandi aastavastuvõtul aastal 2016, pildil vasakul EAS-i esindaja Saksamaal/Hamburgis Riina Leminsky, vasakult kolmas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid Mittelstandi aastavastuvõtul aastal 2016, pildil vasakul EAS-i esindaja Saksamaal/Hamburgis Riina Leminsky, vasakult kolmas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid
EASi esindaja Saksamaal oli Toomas Tohv. 2001. aasta maist kuni augustini tegutses EASi esindus Berliinis.
2004
29. märtsil sai Eestist NATO liige ja 1. mail Euroopa Liidu liige Eesti lipu heiskamine Brüsselis NATO peakorteri ees aastal 2004. Foto: välisministeeriumi arhiiv Eesti lipu heiskamine Brüsselis NATO peakorteri ees aastal 2004. Foto: välisministeeriumi arhiiv
26. august 2008
Saksamaa liidukantsler Angela Merkeli riigivisiit Eestisse Angela Merkel kohtumas peaminister Andrus Ansipiga. Foto: välisministeeriumi arhiiv / Erik Peinar Angela Merkel kohtumas peaminister Andrus Ansipiga. Foto: välisministeeriumi arhiiv / Erik Peinar

Visiidi käigus kohtus ta president Toomas Hendrik Ilvesega ja peaminister Andrus Ansipiga. Eesti peaministriga räägiti kliima ja energeetika teemadel. Samuti esines liidukantsler NATO, Euroopa Liidu ja Venemaa teemalise loenguga.

28. september 2010
Saksamaa liidupresident Christian Wulffi töövisiit Eestisse
16. aprill 2013
Peaminister Andrus Ansipi visiit Saksamaale Peaminister Andrus Ansip kohtumas kantsler Angela Merkeliga. Foto: Bundesregierung/Steins Peaminister Andrus Ansip kohtumas kantsler Angela Merkeliga. Foto: Bundesregierung/Steins

Peaminister Ansip kohtus liidukantsler Angela Merkeliga. Kohtumisel oli kõne all Eesti ja Saksamaa kahepoolsed suhted, Euroopa Liiduga seotud teemad, arengud euroalal, energeetika ning ühendused Lääne-Euroopaga.

25. - 26. august 2016
Saksamaa liidukantsler Angela Merkeli visiit Eestisse, Merkelist saab e-resident

Liidukantsler Angela Merkel külastas koos peaminister Taavi Rõivasega e-Eesti esitluskeskust ja sündmuskeskust SpaceX, kus liidukantsler pidas kõne „Digivaldkonna teerajaja Eesti ja tööstusjõud Saksamaa – kujundamas koos Euroopa tulevikku“.
Tulevase koostöö krooniks andis peaminister Rõivas liidukantsler Merkelile sündmuskeskuses üle Eesti e-residentsuse kaardi. Angela Merkel oli 11 867. e-resident.

10. - 11. november 2016
Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaidi esimene visiit Saksamaale Presidendid Joachim Gauck ja Kersti Kaljulaid kohtumas Berliinis. Foto: Bundesregierung / Ante Bußmann Presidendid Joachim Gauck ja Kersti Kaljulaid kohtumas Berliinis. Foto: Bundesregierung / Ante Bußmann

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kohtus Berliinis Saksamaa Liitvabariigi presidendi Joachim Gauckiga, Bundestagi presidendi Norbert Lammertiga, Bundestagi Saksamaa-Balti sõprusgrupi esindajatega ja Saksamaa välispoliitika ühingu liikmetega. Visiidi teisel päeval kohtus Kaljulaid Saksamaal tegutsevate Eesti ettevõtjate ja Berliini eestlaskonnaga.

22. - 23. august 2017
2017 - 2018
Eesti esimest korda Euroopa Liidu eesistuja ja vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine Teater NO99 etendus „Pööriöö unenägu“ Berliini kontserdimajas (Kontzerthaus Berlin) 6.-8.oktoober 2017. Foto: Eesti suursaatkond Berliinis Teater NO99 etendus „Pööriöö unenägu“ Berliini kontserdimajas (Kontzerthaus Berlin) 6.-8.oktoober 2017. Foto: Eesti suursaatkond Berliinis

Eesti oli 2017. aastal esimest korda ajaloos Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ja aastal 2018 sai Eesti Vabariik 100. aastaseks, millega seoses etendus kolmel õhtul Eesti teater NO99 lavastus „Pööriöö uni“ Berliini kuulsas kontserdimajas (Konzerthaus Berlin)

Lisaks teatritrupile astus etendustes üles ka Kullo tütarlastekoor Ellerhein. Etendus tuli Saksamaal ettekandele EV100 egiidi all ning etendused avasid Euroopa komisjoni Eesti eesistumise kultuuriprogrammi.

Eesti oli Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 1. juuli–31. detsember 2017.

2018-2019
Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid on teinud oma ametiaja jooksul mitmeid visiite Saksamaale Kersti Kaljulaid ja Angela Merkel 2019. aastal. Foto: Eesti suursaatkond Berliinis Kersti Kaljulaid ja Angela Merkel 2019. aastal. Foto: Eesti suursaatkond Berliinis

13.–14. juuli 2018 võttis president Kersti Kaljulaid Münsteris Eesti riigi nimel vastu Rahvusvaheline Vestfaali rahu auhinna ning kohtus Saksamaa Liitvabariigi presidendi Frank-Walter Steinmeieriga, Leedu presidendi Dalia Grybauskaitėga ja Läti presidendi Raimonds Vējonisega.

8.–9. oktoober 2019 kohtus president Kersti Kaljulaid Berliinis Saksamaa Liitvabariigi liidukantsleri Angela Merkeliga ja Bundestagi presidendi Wolfgang Schäublega ning tutvustas Saksa kõrgematele riigiametnikele Eesti e-tervishoiu süsteemi.

3.–4. juuni 2019 kohtus president Kersti Kaljulaid Berliinis Saksamaa Liitvabariigi liidukantsleri Angela Merkeliga ja osales konverentsil Saksamaa Tööstuse Päeva teemal ning andis Eesti suursaatkonna hoones teenetemärgi Nordrhein-Westfaleni aukonsulile Horst-Werner Maier-Hunkele.

Igal aastal on Kersti Kaljulaid osalenud ka Münchenis välis- ja julgeolekupoliitika konverentsil.

28. - 30. juuni 2020
Eesti Vabariigi saatkond Saksamaal - 100 Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja Saksamaa Liitvabariigi president Frank-Walter Steinmeier saatkonna ees Edward von Lõnguse maali taustal. Foto: Eesti suursaatkond Berliinis Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja Saksamaa Liitvabariigi president Frank-Walter Steinmeier saatkonna ees Edward von Lõnguse maali taustal. Foto: Eesti suursaatkond Berliinis

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kohtus Berliinis Saksamaa Liitvabariigi presidendi Frank-Walter Steinmeieriga ja kõneles Eesti suursaatkonna hoones, kus tähistati saatkonnahoone sajandat tähtpäeva ja kahe riigi diplomaatilisi suhteid.

9. juuli 2021
Möödub 100 aastat päevast, mil Saksamaa tunnustas Eesti Vabariiki de jure ja pandi alus ametlikule diplomaatilisele suhtlusele