Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

Saksamaal viibides saab uut Eesti kodaniku passi ja/või ID-kaarti taotleda kolmel viisil:

 • Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) iseteeninduskeskkonnas
 • posti teel 
 • saatkonnas

Riigilõiv sõltub nii taotlemise viisist kui kohast, kus dokumenti soovitakse kätte saada. Riigilõivumäärad leiab siit. Isikut tõendavate dokumentide taotluse leiab siit. Sõltumata taotlemise viisist on Saksamaal võimalik dokumente kätte saada Berliini saatkonnas konsulaarosakonna vastuvõtuaegadel või sobivas aukonsuli büroos.

Erandkorras saame Eesti kodaniku passi saata taotleja kulul koju ka postiga, kui taotlus on esitatud iseteeninduskeskkonnas, saatkonnas kohapeal või PPA teeninduses Eestis. Posti teel taotletud passi ja ID-kaarti ei ole võimalik posti teel kätte saada!

Vähemalt 15-aastastele kodanikele väljastatakse pass ja/või ID-kaart isiklikult või dokumendi taotlemisel saatkonnas või PPA teeninduses volitatud esindajale.

Taotlemine iseteeninduskeskkonnas

Kõige mugavam ja soodsam on tellida uued dokumendid PPA iseteeninduskeskkonnas. Selleks on vajalik kehtiv ID-kaart, kehtivad PIN koodid ja ID-kaardi lugeja. Tellida saab nii passi kui ID-kaarti. Kui iseteenindusse sisse logides tuleb teade, et “taotleja peab andma sõrmejäljed”, saab Saksamaal viibides seda teha tasuta Eesti saatkonnas Berliinis.

Berliini saatkonnas saab sõrmejälgi anda konsulaarosakonna vastuvõtuaegadel E – K kell 10:00 – 13:00 (palume eelnevalt kokku leppida täpne vastuvõtuaeg kas telefoni: +49 302546 0611, e-posti [email protected] või e-kalendri teel). Sõrmejälgede kehtivust saate kontrollida PPA kodulehel.

Taotlemine posti teel

Kui iseteeninduskeskkonda ei ole võimalik kasutada, saab passi ja ID kaarti taotleda posti teel. Alates 23.08.2021 saab passi ja ID kaarti posti teel taotleda ainult siis, kui sõrmejälgede andmisest on möödas vähem kui kuus aastat.

Korrektselt täidetud taotlus ja  riigilõivu (riigilõivu saajaks on Rahandusministeerium) tasumist kinnitav kviitung tuleb saata tavapostiga Eestisse:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
Tallinn 15060
Estonia

Riigilõivumäärad leiab siit.

Lisaks taotlusele tuleb saata digitaalne dokumendifoto e-posti teel otse PPA aadressile [email protected]. E-kirja tuleb lisada fotol oleva isiku ees- ja perekonnanimi ning tema Eesti isikukood või sünnikuupäev.

Enne taotluse postitamist soovitame tutvuda PPA kodulehel taotlusankeedi täitmise juhendiga ning dokumendifoto nõuete ja juhistega.

Taotlemine Eesti saatkonnas Berliinis

Isiklikult tuleb saatkonda tulla, kui

 • taotlust ei ole võimalik esitada ei PPA iseteeninduskeskkonnas ega posti teel
 • kui soovite passi kätte saada posti teel
 • kui taotlete Eesti kodaniku dokumente esmakordselt. Selleks palume võtta eelnevalt ühendust konsulaarosakonnaga kas e-posti või telefoni teel!
 • soovite volitada kolmandat isikut dokumenti kätte saama. Vastav avaldus tuleb esitada koos taotlusega, tagantjärele ei ole võimalik teist isikut volitada.
 • uut passi vajab laps, kes on 12aastane või vanem (vajalik võtta sõrmejäljed)
 • eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud rohkem kui 6 aastat ja on vaja uuesti anda sõrmejäljed

Passi ja/või ID-kaardi taotlemiseks saatkonnas tuleb eelnevalt broneerida aeg telefoni +49 30 254 606 11 (E-R 10:00 – 16:00), e-kirja [email protected] teel või  e-kalendris.

Taotluse saab täita saatkonnas koha peal. Soovi korral võite taotluse ära täita juba kodus, printida ja allkirjastada ning kaasa võtta.

Saatkonnas saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga. Kui riigilõiv on tasutud ülekandega Rahandusministeeriumile, tuleb kaasa võtta riigilõivu tasumist kinnitav kviitung. Sularaha vastuvõtt on võimalik ainult erandkorras.

Digitaalne dokumendifoto tuleb saata e-posti teel otse PPA meiliaadressile [email protected]. NB! Saatkonnas ei ole võimalik dokumendifotot teha. Vajadusel soovitame fotograafe Berliinis, kes on kursis dokumendifoto nõuetega ja aitavad ka foto edastamisega PPA meiliaadressile.

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine lapsele

Eesti kodaniku passi ja/või ID-kaardi saab Saksamaal tellida lapsele PPA iseteeninduskeskkonnas (eelduseks, et sünd on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, vt perekonnatoimingud), posti teel või saatkonnas. Alla 12-aastane laps ei pea passi tellimiseks isiklikult saatkonda tulema, kuna temalt ei võeta sõrmejälgi.

Vähemalt 15-aastastele kodanikele väljastatakse pass ja/või ID-kaart isiklikult või dokumendi taotlemisel saatkonnas või PPA teeninduses volitatud esindajale. Kuni 14-aastase lapse dokument väljastatakse hooldusõiguslikule lapsevanemale.

Esmakordsete dokumentide taotlemiseks lapsele posti teel tuleb esitada:

 • taotlus
 • lisaankeet
 • lapsevanema Eesti kodaniku passi või ID-kaardi koopia
 • kui lapse teine hooldaja ei ole Eesti kodanik, siis tema kirjalik nõusolek dokumendi taotlemiseks (vabas vormis) ja tema passi või ID-kaardi koopia
 • Rahandusministeeriumile riigilõivu tasumist kinnitav kviitung
 • Lapse rahvusvaheline sünnitõend (mitmekeelne nn CIEC vorm), kas originaal või kinnitusega koopia. Kinnitusega koopia tuleb teha originaaldokumendist ja lisada paremasse nurka märge „Koopia õige, kinnitaja NIMI, KUUPÄEV“. Sünnitõendi saatmine ei ole vajalik, kui lapse sünd on juba Eesti rahvastikuregistrisse kantud.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb saata postiga Eestisse:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
Tallinn 15060
Estonia

Lisaks taotlusele tuleb saata lapse digitaalne dokumendifoto e-posti teel aadressile [email protected]  vt dokumendifoto nõuded.

Küsimuste korral võite konsulteerida Berliini saatkonna konsulaartalitusega telefoni + 49 (0)30 254 606 11 või e-kirja [email protected] teel.

Väljastuskohad Saksamaal

Saabunud isikut tõendavaid dokumente väljastavad lisaks saatkonnale Berliinis ka kõik Eesti aukonsulid Saksamaal asukohaga: Kielis, Schwerinis, Frankfurt am Mainis, Leipzigis, Bonnis, Bremenis ja Heidelbergis.

NB! Müncheni aukonsuli büroo hetkel dokumente ei väljasta.

Saadan ID-kaardile või passile järele volitatud esindaja

Volitatud isikule väljastatakse dokument vaid juhul, kui tegemist on Eesti teeninduses, iseteeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses (nt: saatkonnas) kohapeal esitatud taotlusega ning volitus on esitatud isiklikult juba dokumenditaotluse esitamisel. Volituse avaldus tuleb esitada koos taotlusega, tagantjärele ei ole võimalik teist isikut volitada. Volitada saab ainult Eesti kodanikke. Kui dokumendile tuleb järele sinu poolt volitatud esindaja, siis peab ta kaasa võtma enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja volitaja vana ID-kaardi või passi.

Passi kättesaamine kulleriga

Välisriigis viibides on võimalik pass kätte saada kulleriga. Kulleriga kättesaamise võimaluse saad valida passi taotlemisel ning kui passi väljaandmise osas tehakse positiivne otsus, saadetakse sulle e-posti aadressile täpne juhis, kuidas kullerteenust vormistada. „Väljastuskoht“ lahtrisse on vajalik kirjutada kättesaamise kohana: „DHL; sihtkohariik; postiindeks“. Teenus on tasuline ja tasu makstakse samuti hilisemal kulleriteenuse vormistamisel.

Dokumendi saajal peab olema isikutuvastuseks esitada kullerile enda kehtiv isikut tõendav dokument. Kuller väljastab passi inimesele vaid isiklikult ja volitamine teisele inimesele ei ole võimalik.

Passi kulleriga välismaale saatmise hinnad jagunevad tsoonide kaupa. Saksamaa on tsoon 2. Rohkem infot leiate PPA koduleheküljelt.

Maksumusele lisandub kütuselisa, dokumendikindlustus, personaalne allkirjastamine ja tsoonide 1-4 puhul käibemaks.

Teadmiseks!

 • Kõiki Eesti kodaniku passi- ja ID-kaardi taotlusi menetleb PPA. Dokumendi taotluse staatust on võimalik jälgida PPA kodulehel.
 • Uued dokumendid jõuavad saatkonda umbes 5 – 7 nädala jooksul. Kui soovite dokumenti kätte saada mõnes Eesti aukonsuli büroos Saksamaal, lisandub ooteajale veel ca üks nädal.
 • Saatkond teavitab kodanikku e-maili teel niipea, kui dokumendid on saatkonda jõudnud.
 • Välismaal olles ei saa taotleda passi ega ID-kaarti kiirkorras.Seda saab teha ainult PPA iseteeninduses või PPA teenindustes Eestis. Kätte saab kiirkorras taotletud dokumente ainult Tallinnas.
 • Eesti välisesindustes ei saa taotleda välismaalase passi.
 • Alates 1.01.2021 võib kohus tunnistada kehtetuks ja vajadusel ka keelata passi väljaandmise tagaotsitavatele ja kriminaalmenetluse raames tõkendi saanutele (sh elatisvõlgnikud, kellel on seatud Eesti elukohast lahkumise tõkend). ID-kaarti välisriiki isikule kätteandmiseks ei saadeta, sellele peab inimene minema ise järgi PPA teenindusse Eestis. Kui tagaotsitav või elatisvõlgnik on esitanud uue dokumendi taotluse ja väljastuskohaks on välisriik, siis PPA menetleja informeerib isikut viivitamatult e-posti teel isiku suhtes kehtivast kohtumäärusest. Kui tegu on nt elatisvõlgnikuga, siis peale seda, kui isik on võlad tasunud, saadetakse dokumendid (pass ja/või ID-kaart) tema poolt soovitud kohta väljastamiseks. Tagaotsitaval on aga ainsaks võimaluseks taotleda tagasipöördumistunnitus või –luba ning naasta Eestisse. (Tutvu lähemalt Isikut tõendavate dokumentide seadusega: § 12.  Dokumendi väljaandmisest keeldumine)