Tõendid

Kui Saksamaal on vaja ametiasutusele esitada perekonnasündmuse dokument (sünni-, surma-, abielu- või abielulahutuse dokument, abieluvõimetõend) saab saatkond Berliinis väljastada perekonnasündmuse tõendi või rahvastikuregistri väljavõtte. Viimasel saab välja tuua ühe isiku erinevaid Eesti rahvastikuregistris olevaid andmeid.

Perekonnasündmuse tõendit on võimalik väljastada eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeles. Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik väljastada eesti ja inglise keeles.

NB! Saatkond ei väljasta rahvusvahelisi CIEC (International Commission on Civil Status Conventions) formaadis perekonnasündmuse tõendeid, küll aga saab neid saatkonna vahendusel Eestist tellida (väljastatakse sünni, surma ja abielu kohta).

EV Suursaatkonnas Berliinis väljastatud tõendid saab kasutada ainult Saksamaa Liitvabariigi territooriumil.

Taotluse tõendi väljastamiseks saab esitada posti teel (lisada tuleb koopia ID-kaardi või passi isikuandmete lehest), digiallkirjastatult e-mailiga või isiklikult saatkonda tulles (vajalik aja eelnev kokkuleppimine, kaasa võtta isikut tõendav dokument ja pangakaart).

Avalduse esitamisel posti teel või digiallkirjastatult tuleb avaldusele lisada riigilõivu tasumist tõendav dokument. Riigilõivu saab üle kanda Eesti saatkonna Berliinis pangaarvele:

Makse saaja: Eesti suursaatkond Berliinis

Pank: Deutsche Bank

IBAN: DE43100700000238168900

SWIFT/BIC: DEUTDEBBXXX

Makse selgitus: Taotleja nimi + toimingu nimetus

Tõendeid on võimalik tellida väljastamiseks paberkandjal Eesti saatkonnas Berliinis ka e-rahvastikuregistrist https://www.rahvastikuregister.ee/ (vajalik digiallkirjastamise võimalus).

Tellitud dokumendi saab kätte tähitud postiga taotleja nimetatud aadressile Saksamaal või isiklikult järele tulles.

Perekonnasündmuste tõendite ja rahvastikuregistri väljavõtte avalduste vormid leiab siit.

Sünd

Saatkonnast on võimalik taotleda saksakeelset sünnitõendit. Samuti on võimalik saatkonna vahendusel tellida rahvusvahelist CIEC sünnitõendit, mis väljastatakse perekonnaseisuameti poolt Eestis.

Soovitame eelnevalt Saksa ametiasutusest üle küsida, millist dokumenti täpselt nõutakse. Mõned Saksamaa perekonnaseisuametid soovivad just CIEC sünnitõendi esitamist.

Vajalik on esitada perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus. Riigilõiv saatkonna poolt väljastatud sünnitõendi eest on 20 eurot. Riigilõiv saatkonna kaudu tellitud CIEC sünnitõendi eest on 30 eurot. Kui soovite CIEC sünnitõendit, mis tellitakse Eestist, siis palume avalduse juurde lisada täidetud tellimistaotlus. Nii saatkonna poolt väljastatud kui Eestist tellitud tõendi taotluse puhul tuleb lisaks saata maksekinnitus, et olete tasunud riigilõivu ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Abieluvõime

Tõend abielu sõlmimist takistavate asjaolude puudumise kohta väljastatakse rahvastikuregistri andmete alusel abiellumiseks väljaspool Eestit. Abielludes Saksamaal tuleb välisriigi kodanikul esitada abieluvõimetõend.

Saatkonnast on võimalik taotleda saksakeelset abieluvõimetõendit. Mõned Saksamaa perekonnaseisuametid võivad nõuda Eestis välja antud abieluvõimetõendit, mida saab saatkonna vahendusel tellida.

Vajalik on esitada abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus. Riigilõiv saatkonna poolt väljastatud saksakeelse abieluvõimetõendi eest on 20 eurot. Riigilõiv saatkonna kaudu tellitud abieluvõimetõendi eest Eesti perekonnaseisuasutuselt on 30 eurot. Avaldusele palume lisada enda ja tulevase abikaasa isikut tõendava dokumendi koopia. Lisaks tuleb saata ka maksekinnitus, et olete tasunud riigilõivu.

Abielu

Saatkonnast on võimalik taotleda saksakeelset abielutõendit. Samuti on võimalik saatkonna vahendusel tellida rahvusvahelist CIEC abielutõendit, mis väljastatakse perekonnaseisuameti poolt Eestis.

Soovitame eelnevalt Saksa ametiasutusest üle küsida, millist dokumenti nõutakse. Mõned Saksamaa perekonnaseisuametid soovivad just CIEC abielutõendi esitamist.

Vajalik on esitada perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus. Riigilõiv saatkonna poolt väljastatud saksakeelse abielutõendi eest on 20 eurot. Riigilõiv saatkonna kaudu tellitud abielutõendi eest Eesti perekonnaseisuasutuselt on 30 eurot. Avaldusele palume lisada enda isikut tõendava dokumendi koopia ja täidetud tellimistaotlus. Lisaks tuleb saata ka maksekinnitus, et olete tasunud riigilõivu.

Surm

Saatkonnast on võimalik taotleda saksakeelset surmatõendit. Samuti on võimalik saatkonna vahendusel tellida rahvusvahelist CIEC surmatõendit, mis väljastatakse perekonnaseisuameti poolt Eestis.

Soovitame eelnevalt Saksa ametiasutusest üle küsida, millist dokumenti nõutakse. Mõned Saksamaa perekonnaseisuametid soovivad just CIEC surmatõendi esitamist.

Vajalik on esitada perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus. Riigilõiv saatkonna poolt väljastatud saksakeelse abielutõendi eest on 20 eurot. Riigilõiv saatkonna kaudu tellitud surmatõendi eest Eesti perekonnaseisuasutuselt on 30 eurot. Avaldusele palume lisada enda isikut tõendava dokumendi koopia ja täidetud tellimistaotlus. Lisaks tuleb saata ka maksekinnitus, et olete tasunud riigilõivu.

Abielulahutus

See, millist lahutuse tõendit on võimalik väljastada, oleneb sellest, kus Teie lahutus on aset leidnud.

Soovitame eelnevalt Saksa ametiasutusest üle küsida, millist dokumenti soovitakse ning seejärel saatkonnaga konsultatsiooniks ühendust võtta e-kirja teel [email protected] või telefonil +49 30 254 606 11.

Rahvastikuregistri väljavõte

Rahvastikuregistris ühe isiku kohta olemas olevate andmete väljavõtet on võimalik välja anda vaid eesti ja inglise keeles. On saksa asutusi, mis on nõus inglise keeleset väljavõtet vastu võtma, kuid üldjuhul tuleb arvestada tõendi tõlkimisega saksa keelde. Saksamaal tegutsevaid vandetõlke leiate siit: https://www.justiz-dolmetscher.de/recherche .

Vajalik on esitada avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks. Riigilõiv saatkonna poolt väljastatud rahvastikuregistri väljavõtte eest on 20 eurot.

Muude asjaolude tõendamine

Konsul võib väljastada tõendi talle teada olevate asjaolude kohta, võttes aluseks Eesti riiklike registrite andmed või muud ametlikud Eesti dokumendid. Tõendada saab näiteks kodakondsuse puudumist, juhtimisõiguse või elamisloa olemasolu jms.

Tõendi tellimiseks on vajalik kirjutada vabas vormis avaldus, kus tuleb märkida

  • Tellija ees-ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-post, telefon;
  • millisele asutusele tõend esitatakse;
  • kelle kohta tõendit vajatakse;
  • milliseid andmeid tõend peaks sisaldama.

Riigilõiv konsulile teada olevate asjaolude tõendi eest on 30 eurot.

Lisaküsimuste korral palun saatke e-kiri aadressile [email protected] või võtke ühendust telefonil +49 30 254 6060 11 .