Perekonnatoimingud ja kohustus teavitada muudatustest

Kui Saksamaal on sündinud laps, olete abiellunud või abielu lahutanud, nime muutnud või on surnud lähedane inimene, tuleb perekonnasündmus kanda ka Eesti rahvastikuregistrisse. Toiming on tasuta ja seda saate teha Berliinis asuva Eesti saatkonna kaasabil.

Dokumendid võite saata saatkonda posti teel (Botschaft von Estland, Hildebrandstr. 5, 10785 Berlin), lisades väikese kaaskirja enda kontaktandmetega. Dokumendid võib tuua kohale ka isiklikult saatkonna lahtiolekuaegadel. Selleks tuleb broneerida endale vastuvõtuaeg kas telefoni +49 402546 0611 või e-posti teel [email protected]. Originaaldokumendid tagastame tähitud kirjaga posti teel.

Sünd

 • Rahvusvaheline sünnitõend (mitmekeelne nn CIEC vorm, ORIGINAALDOKUMENT);
 • Koopia kummagi lapsevanema isikut tõendavast dokumendist;
 • Saksamaal sündinud lapse puhul, kelle vanemad pole abielus (või ei ole seda abielu kantud Eesti Rahvastikuregistrisse), tuleb lisaks esitada dokument hooldusõiguse (Sorgerecht) kohta. Seda saab Saksamaal taotleda Jugendamt’ ist (ORGINAALDOKUMENT);
 • Kui lapsele on väljastatud välisriigi isikut tõendav dokument, siis lisage ka selle koopia;
 • vabas vormis avaldus.

Abielu

 • Rahvusvaheline abielutõend (mitmekeelne nn CIEC vorm, originaal);
 • Koopia kummagi abikaasa isikut tõendavast dokumendist;
 • vabas vormis avaldus.

Abielulahutus

 • Lahutuse kohtuotsuse originaaldokument;
 • Lisaks on vaja ühte järgnevast:
 • Euroopa Ühenduse 2003 Brüssel IIa määruse artikkel 39 alusel vormikohane tõend lahutuse kohtuotsuse kohta (Bescheinigung gemäß Artikel 39 über Entscheidungen in Ehesachen). Valdavalt väljastatakse seda Saksamaal saksa keeles, kuid võite küsida, kas ollakse nõus seda ka kas eesti või inglise keeles väljastama. Juhul, kui nõustutakse tõendit väljastama vaid saksa keeles, tuleb Teil lasta vandetõlgil tõend tõlkida eesti, inglise või vene keelde.
 • Kui kohtuotsus ei ole väga pikk, võite artikkel 39 tõendi (ning selle tõlke) asemel lasta saksakeelse kohtuotsuse tõlkida eesti, inglise või vene keelde;
 • vabas vormis avaldus.

Nime muutus

 • Saksakeelne nimemuutmise originaaldokument, mis tuleb lasta tõlkida eesti, inglise või vene keelde;
 • Isikut tõendava dokumendi koopia.

Surm

 • Rahvusvaheline surmatõend (mitmekeelne nn CIEC vorm, originaal);
 • Võimalusel isikut tõendava dokumendi koopia.

Küsimuste korral võtke palun ühendust Berliini saatkonna konsulaartalituse telefonil + 49 30 254 606 11 või e-kirja teel [email protected].

.