Kultuurisuhted

Eesti ja Saksa kultuurisuhetel on justkui kaks omavahel läbipõimunud dimensiooni. Üks, millesse on kätketud vähemalt 13. sajandisse ulatuv ajalooline taust ning teine, mis tähendab vilgast kultuurivahetust kaasajal. Ajaloost tulenevail põhjustel on Saksa kultuur mänginud Eesti riigi ning identiteedi kujunemisel olulist rolli. Nii on olnud mitmed Saksa ajaloo pöördemomendid ja protsessid ka Eesti kujunemisloos määrava tähendusega. Baltisaksa lugu on olnud Eesti lugu ja vastupidi.