In memoriam – aukonsul dr Ulf-E. Lange

Suure kurbusega anname teada, et 25. detsembril lahkus meie hulgast ootamatult Eesti Vabariigi aukonsul Saksamaal Hamburgis dr Ulf-Ernst Lange.

Eesti on kaotanud sõbra, kes enam kui 30 pühendunud teenistusaasta jooksul andis hindamatu panuse Eesti ja Saksamaa suhete arengusse. Tema tegevus ettevõtlus-, kultuuri- ja haridusvahetuse edendamisel aitas oluliselt kaasa kahe riigi koostöö tugevdamisele. Tema toetus Hamburgi Eesti kogukonnale aitas eestlastel ennast oma uues keskkonnas teretulnuna tunda ja jääda Eestiga seotuks samuti läbi kodanikulähedaste konsulaarteenuste.

Aukonsuliks sai dr Lange 22. märtsil 1993. aastal. Tänavu juunis tähistas dr Lange oma 30. tegevusaastat aukonsulina, mis tegi temast kõige pikema teenistusstaažiga Eesti aukonsuli Euroopas. 2007. aastal pälvis dr Lange Eesti ja Saksamaa suhete edendamise eest Maarjamaa Risti IV klassi teenetemärgi ja 2021. aastal välisministeeriumi teenetemärgi. Välisministeerium avaldab sügavat kaastunnet aukonsul dr Lange abikaasale, lastele ja lähedastele seoses selle korvamatu kaotusega.