Leipzigi aukonsuli pidulik ametisse vannutamine

Reedel, 10. septembril 2021 andis Leipzigi linna auväärses raekojas piduliku ametivande Eesti Vabariigi aukonsul Mark Aretz. Aukonsulaadi avamise puhul korraldas Leipzigi linna linnapea härra Burkhard Jung piduliku aktuse. Aktusel kõnega esinenud Eesti suursaadik Saksamaa Liitvabariigis Alar Streimann nentis üha tihenevat ettevõtluskoostööd Eesti ja Saksimaa vahel, huvi kultuurikoostöö edendamise vastu ning märkis ära võimaluse, omandada Saksimaal kogemusi kohaliku pruunsöetööstuse keskkonnajälje vähendamisel.

Ametivande allkirjastanud aukonsul Mark Aretz kinnitas ametisse vannutamise kõnes, et näeb palju sarnasusi Eesti ja Saksimaa vahel, puudutagu need siis ajaloo keerdkäike, majanduslikku mõtlemist või suhtumist haridusse ja tööeetikasse. Samas on Eestil Saksimaale väga palju pakkuda nii ühiskonna digitaliseerimise, uuendusmeelsuse, bürokraatia vähendamise kui ka liikuvuse ja rahvusvahelisustumise vallas. Kokkuvõttes soovitas vastne aukonsul julgeda rohkem Eesti moodi olla.

Eesti aukonsuli Leipzigis Mark Aretzi tegevuspiirkonda kuuluvad Saksimaa, Saksi-Anhalti ja Tüüringi liidumaad. Seega on Saksamaa Liitvabariigis nüüd lisaks Bonnis, Bremenis, Frankfurdis, Hamburgis, Kielis ja Schwerinis tegutsevatele aukonsulaatidele võimalik Eesti kodanikel abi saamiseks pöörduda ka Leipzigi aukonsuli poole.

Aukonsulaadi aadress: August-Bebel-Str. 58, 04275 Leipzig; Tel. +49 (0)341 3069 0105 (büroo);
Honorarkonsul-Estland@Aretz-Leipzig.de;
www.honorarkonsul-estland.aretz-leipzig.de/Honorarkonsul.html.

Mark Aretz on sündinud 28. aprill 1964. a Velbertis Reinimaal. Aastatel 1984 – 1988 õppis ta Fridericiana Karlsruhe ülikoolis arhitektuuri ning täiendas ennast 1989. a arhitektuuri alal Montana osariigi ülikoolis Bozemanis USAs. Aastatel 1990 – 1992 töötas Mark Aretz diplomeeritud arhitektina prof. Deilmanni arhitektuuribüroos kuni iseseisva Aretzi arhitektuuribüroo rajamiseni aastal 1992. Alates 1998. a kuulub ta Leipzigi Rotary klubisse (klubi president aastatel 2008-2009), alates 1992. a Saksimaa Arhitektide Kotta ning alates 1999. a on ta tegutsenud ka Leipzigi linna linnaarhitekti nõustajana. Härra Aretz on abielus ning tal on tütar ja poeg.

Fotol vasakult: Aukonsul Mark Aretz, suursaadik Alar Streimann, Leipzigi linnapea Burkhard Jung.