Üleskutse võõrsil elavatele eestlastele!

Välisministeerium kutsub eestlasi üle ilma osalema uuringus. Soovime teada, kuidas võõrsil elavad eestlased on rahul kaasatuse ja konsulaarteenustega. Väärtuslik tagasiside aitab planeerida arendustegevusi selliselt, et need vastaksid parimal moel võõrsil elavate eestlaste ootustele. Vastuseid ootame nii välismaal ajutiselt kui ka alaliselt elavatelt eestlastelt ja ka mitmendat põlvkonda eestlaste järeltulijatelt.

Uuringule saab vastata siin: https://formulas.mfa.ee/699176?lang=et

Pressiteade:

Välisministeerium kutsub kõiki välismaal elavaid eestlasi osalema uuringus, et saada tagasisidet kogukonna kaasatuse ja konsulaarteenustega rahulolu kohta. Ministeeriumi tasandil viiakse sellist uuringut läbi esimest korda.

Eesti saatkondadel on välisriikides elavate eestlastega suhtlemisel esmase kontakti roll nii konsulaarteenuste andmisel (näiteks passi ja ID-kaardi taotlused, dokumentide tellimised jms) kui ka tugeva sideme hoidmisel võõrsil elavate eestlaste ja Eesti riigi vahel.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Eesti jaoks oluline hoida sidet eestlaskonnaga igas maailma nurgas. „Meie saatkonnad tegelevad ka väliseesti kogukondade kaasamisega Eesti ühiskonnaellu. On oluline, et kõik eestlased võõrsil ja Eesti päritolu inimesed tunneksid, et ka nemad on oodatud panustama Eesti arengusse. Väliseesti kogukonnad aitavad meil Eestit kõikjal maailmas tutvustada, aga ka arendada ärisidemeid ja kindlustada rahvusvahelist positsiooni,“ ütles Reinsalu.

Uuringule on oodatud vastama nii välismaal ajutiselt kui ka alaliselt elavad eestlased, sh mitmendat põlvkonda väliseestlaste järeltulijad. Küsimustikule vastamine on anonüümne, tulemusi kajastatakse üksnes üldistatud suuremate gruppide keskmistena ning isikustatud informatsiooni uuringule vastamise käigus ei talletata.

Kogutud tagasiside aitab välisministeeriumil oma tööd ja arendustegevusi planeerida selliselt, et see vastaks parimal moel võõrsil elavate eestlaste ootustele. Samuti aitab see luua baastaseme sellel aastal vastu võetud välispoliitika arengukava mõõdikutele.

Uuringule saab vastata siin: https://formulas.mfa.ee/699176?lang=et

Lisainfo:
välisministeerium
avalike suhete osakond
press@mfa.ee