Info väliseesti seltsidele

Tähelepanu-tähelepanu väliseestlased ja väliseesti seltsid! Olete oodatud osalema kahel konkursil:

Integratsiooni Sihtasutusel on avatud väliseesti kultuuriseltside taotlusvoor, mille eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele. Taotluste esitamise tähtaeg on 13.02.2020. Vt. lisa: https://www.integratsioon.ee/taotlusvoor-valiseesti-kultuuriseltside-toetamine

Rahvusarhiivil on avatud arhiiviprojektide konkurss, mis on suunatud väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumisele, säilitamisele, kättesaadavaks tegemisele ja uurimisele. Taotluste esitamise tähtaeg on 03.02.2020. Vaata lisa: http://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/rahvuskaaslaste-programm/

Fotol: Hamburgi eestlaste rahvatantsurühm PÄÄSUKE esinemas Düsseldorfi paadimessil Boot, jaanuar 2020