Välisminister Eva-Maria Liimets tervitas Berliinis Eesti aukonsuleid Saksamaal

Kolmapäeval, 24. novembril 2021 kogunesid Eesti Suursaatkonnas Berliinis Eesti aukonsulid Saksamaal. Kohtumise avasõnad lausunud välisminister Eva-Maria Liimets kinnitas, et Eesti ja Saksamaa suhted tervikuna on väga head. Need on paljusid valdkondi hõlmavad, tihedad ning töised. Eesti ja Saksamaa vaheline koostöö majandusvaldkonnas on olnud juba aastaid kasvutrendis ning eriti digitaliseerimise valdkonnas kogemuste vahetamisel on Eesti Saksamaal tuntust kogunud. Eesti aukonsulitel on Eesti – Saksa suhete edendamisel olnud ajalooliselt märkimisväärne roll, mida Eesti hindab kõrgelt. Tänutäheks ning tehtud töö tunnustamiseks andis välisminister Eesti pikaaegsele aukonsulile Hamburgis dr Ulf Langele kohtumisel üle Välisministeeriumi hõbedase teenetemärgi. Välisministeeriumi hõbemärgi Eesti majandushuvide edendamisel osutatud silmapaistvate teenete eest anti üle ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välisesindajale Saksamaa Riina Leminskyle.

Eesti Saatkond Berliinis on Eesti aukonsulitele Saksamaal, kes täidavad oma ülesandeid kõrge motivatsiooni, sisemise põlemisega ning seejuures vabatahtlikkuse alusel tasu küsimata, väga tänulik. Tänu nende pühendunud tööle Eesti tutvustamisel ning konsulaarteenuste Saksamaal elavatele Eestimaalastele lähemale toomisega, on Eesti muutunud märksa suuremaks ning suudame näoga oma kodanike poole olla ka kodust palju kaugemal. Suur tänu! Aukonsulite piirkondlikust seminarist võtsid osa Eesti aukonsul Hamburgis Dr. Ulf Lange, Eesti aukonsul Bremenis Dr. Til Assmann, Eesti aukonsul Frankfurdis Astrid von der Malsburg; Eesti aukonsul Leipzigis Mark Aretz, Eesti aukonsul Schwerinis Jens O. Leisse ja Eesti aukonsul Heidelbergis prof. h. c. Dr. Karl A. Lamers.

Fotol vasakult: suursaadik Streimann, aukonsul dr Lange, aukonsul Astrid von der Malsburg, välisminister Liimets, aukonsul prof dr Lamers, aukonsul Aretz, aukonsul Leisse, aukonsul dr Assmann.