ÜLESKUTSE OSALEMA EESTI VÄLISKOGUKONDADE UURINGUS

Tee oma hääl kuuldavaks, osale Eesti väliskogukondade küsitluses! Kas oled pärit Eestist ja elad välismaal? Või oled sündinud väljaspool Eestit, kuid sinu juured on Eestis või sul on Eesti kodakondsus? Kui jah, siis osale meie küsitluses: bit.ly/ee-diaspora

Uuring on ellu kutsutud Eesti riigi poolt ning selle eesmärk on saada põhjalik ülevaade Eestist pärit või Eestiga seotud inimeste elust väljaspool Eestit. Täpsem info uuringu eesmärgi, uuritavate teemade, väljaloositavate auhindade ning andmekaitse osas on kirjeldatud küsitluse avalehel. Küsitluse täitmine võtab aega 15-25 minutit ning see jääb avatuks kuni 25. septembrini 2021.

Lähem info Välisministeeriumi pressiteates:

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITEADE:

Välisministeerium kutsub eestlasi üle maailma osalema Eesti väliskogukondade uuringus

Uuringu eesmärk on paremini mõista välismaal elavate rahvuskaaslaste soove ja vajadusi ning ka ootusi Eesti riigi pakutavatele või loodavatele teenustele.

„Mul on väga hea meel kuulutada välja põhjalik väliskogukondade uuring, mis aitab meil saada ülevaate Eestist pärit ja Eestiga seotud inimestest, nende taustast ja hoiakutest meie riigi suhtes. Samuti toetab see tulevikus meie üleilmse eestluse poliitika kujundamist ja plaanitavaid tegevusi. Usun, et uuringu tulemused on abiks meie riigi ja kaugemate kogukondade heale koostööle ja sidepidamisele. Meie inimesed välismaal elavad küll geograafilisest Eestist eemal, aga on samamoodi meie ühiskonna ja rahva osa,“ ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

„Eestis pole varem olnud ühtki sarnast uuringut, mis hõlmaks kõiki välismaal elavaid eestlasi ja kaasmaalasi,“ ütles Balti Uuringute Instituudi projektijuht Kristjan Kaldur. „Igal kaasmaalasel on võimalus kirjeldada oma elu välismaal ja anda tagasisidet Eesti väliskogukondadele suunatud poliitika kujundamises, seega kutsume kõiki eestlasi maailmas uuringus osalema. Kuna täpset kaasmaalaste arvu ja paiknemist maailmakaardil on keeruline hinnata, palume igal vastajal jagada ankeeti ka oma välismaal elavatele pereliikmetele, sõpradele ja tuttavatele,“ lisas Kaldur.

Uuring viiakse läbi ennekõike veebiküsitlusena, kuid vastavalt soovile ja vajadusele kogutakse vastuseid ka telefoni teel ja/või paberkujul ankeetidega. Küsitlust saab täita aadressil https://bit.ly/ee-diaspora kuni 25. septembrini.

Tänavune uuring, mille käivitajad olid ka siseministeerium ja kultuuriministeerium, on seni suurim algatus välismaal elavate eestlaste hoiakute ja vajaduste kaardistamiseks. Küsitlus jätkab välisministeeriumi mullu läbi viidud pilootuuringut, mis kaardistas muu hulgas Eestiga seotud inimeste rahulolu konsulaarteenustega.

Uuringut viib läbi Balti Uuringute Instituudi meeskond koos Rakendusliku Antropoloogia Keskusega.

Loe Eesti väliskogukondade ja diasporaaliikmete uuringust lähemalt uuringu kodulehelt.

Lisainfo:
avalike suhete osakond
press@mfa.ee

Välisministeerium:

https://vm.ee/et/uudised/valisministeerium-kutsub-eestlasi-ule-maailma-osalema-eesti-valiskogukondade-uuringus