TÖÖPAKKUMINE – HALDUSSPETSIALIST

Eesti Vabariigi suursaatkonda Berliinis on oodatud

 HALDUSSPETSIALIST

 Pakume Sulle huvitavat tööd Eesti välisesinduses.

 Otsime meeskonda spetsialisti, kelle ülesandeks on saatkonna esindushoonete haldamine, hooldus- ja varustamistööd, ruumide ja territooriumi heakorra tagamine ning remonditööde organiseerimine koostöös Eesti ja Saksamaa teenusepakkujatega sh lihthangete korraldamine. Samuti aitad Sa kaasa sellele, et IT-ja kommunikatsioonisüsteemid toimivad tõrgeteta. Oluliseks ülesandeks on ka esinduse toimimiseks vajaliku transporditeenuse tagamine.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

  • vähemalt keskharidus
  • saksa ja inglise keele oskus vähemalt tasemel B1
  • soovitavalt eesti keele oskus
  • tegevusvaldkonna tundmine, töö planeerimise oskus, iseseisvus, algatusvõime, hea läbirääkimis- ja suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, pingetaluvus ning koostöövalmidus
  • üldised teadmised ohutustehnikast ja elektrist, tehniliste jooniste ja dokumentatsiooni lugemisoskus, väiksemate remonttööde tegemise oskus
  • teadmised IT-ja kommunikatsioonisüsteemide toimimisest
  • B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, väga hea autojuhtimise oskus ja autojuhtimise staaži vähemalt kaks aastat
  • varasem kogemus Saksamaa ettevõtete ja ametiasutustega suhtlemisel

NB! Ametikohal töötamisel tuleb taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba. Juurdepääsuloa andmisest keeldumise alused on toodud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse §-is 32 (Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/106032015012)

Töökohale kandideerimiseks saada palun eesti- või saksakeelne elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri koos palgasooviga Eesti Vabariigi Suursaatkonda Berliinis e-posti aadressil: Embassy.Berlin@mfa.ee

Kandideerimise tähtaeg on 7. juuni 2021

Tööle asumise eeldatav aeg: august 2021

Töökoha asukoht: Hildebrandstraße 5, 10785, Berliin

Suursaatkond Berliinis ei vahenda elamise ja töötamise registreerimisega seotud tegevusi ega kata elamisega seotud kulusid. Eduka kandidaadiga sõlmitakse Saksa tööõigusele vastav tööleping.

Lisaküsimustele vastab esinduse asejuht Björn Piibur, Bjorn.Piibur@mfa.ee  või (4930) 2546 0605