Tähelepanu reisijatele Saksamaal!

Seoses nakkustõrje seaduse muudatustega kehtivad Saksamaal alates 24.04.2021 üleriigilised piirkondlike nakkusnäitajatega seotud piirangud. Piirkondlikud nakkusnäitajad Saksamaa kohta leiab Robert Koch Instituudi veebilehelt:

https://www.rki.de/DE

https://www.rki.de/EN

Kui nakatunute arv 100 000 inimese kohta on üle 100, rakenduvad mh liikumispiirangud kl 22:00 – 5:00 (lubatud on väljas liikumine ainult erandjuhul nt tööle/töölt koju, lähedase hooldamine jms). Tähelepanelik peab olema ka Saksamaa-sisesel reisimisel nii era- kui ühissõidukiga kl 22:00 – 5:00 vahel, juhul kui liigutakse läbi erinevate piirkondade, kus nakkusnäitaja on üle 100 ja kehtib liikumispiirang. Liikumispiirangu rikkumise eest on ette nähtud rahatrahv. Liikumispiirang puudutab ka näiteks peale 22:00 väljuvatele lendudele jõudmist. Erandid on ette nähtud ainult nt hädavajalike tööreiside puhuks.

Lugege lähemalt Saksamaale sisenemise tingimuste ja riigisiseste piirangute kohta siin:

https://reisitargalt.vm.ee/riigid/saksamaa/

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus

https://www.bmi.bund.de