Saatkond avas Heidelbergis aukonsuli büroo

Eesti suursaatkond Saksamaal avas 24. oktoobril Heidelbergi raekojas Eesti aukonsuli Baden-Württembergis prof h.c. dr Karl A. Lamersi büroo.

Aktuse aukülaline Baden-Württembergi asepeaminister Thomas Strobl tõdes, et maailmas, kus midagi ei ole enam iseenesest mõistetav, ka mitte rahu Euroopas, vajame etteaimatavust ning usaldusväärsust nii riikide kui ka inimestevahelistes suhetes. Eestil on vedanud, sest Eesti uut aukonsuli sobivad iseloomustama just need sõnad – usaldusväärsus ja kindlus.

Eesti-Saksa parlamendirühma esimees Andres Sutt meenutas arvukatesse eluvaldkondadesse kandnud pikaaegseid ja häid suhteid Eesti ja Saksamaa vahel. Ta tõdes, et Venemaa brutaalne agressioon rahumeelse Euroopa riigi Ukraina vastu on kasvatanud Euroopa ja NATO riikide ühtehoidvust, kerksust ning tuge Ukrainale. Selle ühtsuse hoidmine on kogu vaba maailma vastutus, kus nii Saksamaal kui Eestil on oluline roll.

Sõda on pannud meid tegema kiireid valikuid vabanemaks autokraatliku Venemaa fossiilkütuste sõltuvusest. Sutt julgustas sel keerulisel ajal leidma kiireid ja julgeid lahendusi, et muuta maailm puhtamaks, rohelisemaks ning paremaks paigaks. Ambitsioonikus võimaldab meil minna üle rohelisemale ja väiksema energiamahukusega majandusele isegi kavandatust kiiremini. Koostöö Eesti ja Baden-Württembergi vahel, milles uue aukonsuli ametisse astumine tähistab ka uute algatuste aega, pakub selleks rohkelt võimalusi.

Eesti suursaadik Saksamaal Alar Streimann ütles, et esimene Eesti aukonsul Baden-Württembergis Helmut Aurenz astus ametisse juba kaks kümnendit tagasi. Tema mantlipärija Karl A. Lamersi ametisse asumine kinnitab jätkuvaid sisukaid ja tihedaid sidemeid Eesti ja Baden-Württembergi vahel.

Uuele aukonsulile oleme juba eriliselt tänulikud tema pikaaegse pühendunud töö ning Eesti ja kogu Balti regiooni julgeoleku tagamise eest seismisel Saksamaa parlamendis ja NATO parlamentaarses assamblees.

Värskelt ametivande andud aukonsul Karl A. Lamers kinnitas tänukõnes jõuliselt nii Saksamaa kui ka NATO pühendumist kollektiivkaitsele Euroopas. Ta meenutas lubadust, et mitte jalatäitki Eesti kui NATO liikmesriigi maast ei loovutata agressorile. Samuti lubas aukonsul täie jõu ning kirega pühenduda Eesti ning Baden-Württembergi suhete arendamisele nii inimeste kui ka ettevõtete vahel.

Muusikalise tervituse eest hoolitses aktusel Heidelbergi Perkeo fantastilise fanfaarimänguga. Eesti vaimu ning hõngu tõi ajaloolise raekoja võlvide alla pianist Auli Teppo.