Loengute ja dialoogide sari Eesti-Saksa diplomaatiliste suhete sõlmimise 100. aastapäeva puhul

Juulis 2021 alustame loengute ja dialoogide sarjaga Eesti-Saksa suhete erinevatest tahkudest Eesti-Saksa diplomaatiliste suhete sõlmimise aastapäeva puhul – maiuspala mitte ainult ajaloohuvilistele!

Saksamaa tunnustas Eestit de jure iseseisva riigina 9. juulil 1921.Sellele eelnenud aastasadade jooksul olid Eesti ja Saksa kultuurid lähedalt ning eriilmeliselt läbi põimunud, jättes oma jälje ka riikidevahelistele suhetele. 20. sajand oli mõlemale poolele suurte raputuste, õppimise, aga ka kokkukasvamise ja erakordselt kiire arengu aeg. Nii nagu see ajalooline pärand on ajas uusi tõlgendusi ja tähendusvarjundeid saanud, on ka Eesti-Saksa suhetele värskeid kihte lisandunud.

Eesti Berliini saatkonnal on hea meel kutsuda Teid osa saama Eesti ja Saksamaa vaheliste diplomaatiliste suhete sõlmimise 100. aastapäevale pühendatud loengusarjast, millega anname ülevaate Eesti ja Saksa kokkupuutepunktidest viimase aastasaja jooksul. Lisaks poliitiliste ja diplomaatiliste suhete analüüsimisele arutletakse eelseisva loengusarja raames ka kultuurilugu, ajalookirjutust ja argielu puudutavate küsimuste üle.

Loengutest on oodatud osa võtma kõik, kes on huvitatud nii Eesti ja Saksamaa ajaloost kui Euroopa loost laiemalt. Loengute kaudu avaneb terviklik pilt sellest, millises keskkonnas on Eesti ja Saksamaa diplomaatilised suhted arenenud, millisele alusele need tekkisid ning millised protsessid ja tegurid on neid mõjutanud. Loengud toimuvad, kas virtuaalsel teel (Zoomi keskkonnas) või kui olud seda võimaldavad, siis Eesti saatkonnas Berliinis (Hildebrandstraße 5). Sel juhul jääb alles ka Zoomi kaudu osalemise võimalus. Iga loengu eel saadame välja täpsema info. Huvilistel palume aga juba praegu kirja panna järgmised kuupäevad: