Tartu rahu 100. aastapäev

Neljapäev 30.01.2020 to Neljapäev 30.01.2020
Hildebrandstr. 5, 10785 Berliin

Eesti Vabariigi Suursaatkond Berliinis kutsub teid Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professori LAURI MÄLKSOO loengule Tartu rahu 100. aastapäeva puhul: Kõige tähtsam päev Eesti ajaloos? neljapäeval, 30. jaanuaril 2020, kell 18.00, saatkonnas aadressil Hildebrandstr. 5, 10785 Berliin.

Rahuleping Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmiti pärast keerulisi läbirääkimisi 2. veebruaril 1920 Tartus. Leping lõpetas ligi poolteist aastat kestnud Eesti Vabadussõja ning oli esimeseks suureks saavutuseks noore Eesti riigi välissuhtluses. Tartu rahuleping oli nii noore Eesti vabariigi kui ka vaevalt paar kuud vanema Nõukogude Venemaa jaoks esimeseks välislepinguks.

Tartu rahuga muutus väga palju – leping määratles muude sätete kõrval Eesti ja Venemaa vahelise piiri, olles sealjuures ka ise lepinguna rajajooneks Eesti ajaloo kahe suure perioodi vahel. Esimest korda ajaloos sai Eesti ise riigina toimetama hakata.

Tartu rahuleppega tunnustas Nõukogude Venemaa Eesti iseseisvust ning loobus „vabatahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva ja maa kohta.“ Tartu rahu avas tee Eesti iseseisvuse tunnustamiseks teistele riikidele – nii kinnitati Eesti riigi olemasolu ja eluõigust.

Eesti kahtlemata ühe tunnustatuima õigusajaloolase professor Lauri Mälksoo loeng vaatlebki Tartu rahulepingu lugu. Millises ajaloolises kontekstis tolle lepinguni, mida on Eesti ajaloodiskursuses aeg-ajalt ka Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks nimetatud, jõuti ning miks ta just selliseks kujunes? Milline on Tartu rahu tähendus olnud nii Eesti kui ka laiemalt Euroopa ning rahvusvahelise õiguse jaoks? Kuidas on Tartu rahu kujundanud Eesti ja Eestimaalaste enesekuvandit ning millist rolli on lepe mänginud Eesti-Vene suhetes? Miks ei ole Tartu rahuleping oma päevakajalisust veel tänagi mitte kaotanud, miks tema üle jätkuvalt arutletakse ning kas ta üleüldse veel kehtibki?

Neile ja veel mitmetele teistele Tartu rahu ning rahvusvahelise õigusega seotud küsimustele olete oodatud vastust leidma 30. jaanuaril 2020 algusega kell 18.00 Eesti Vabariigi saatkonnas Berliinis (Hildebrandstr. 5) toimuva professor Mälksoo loengu ning sellele järgneva diskussiooni raames.

Professor Lauri Mälksoo on Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor. Ta lõpetas 1998. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. 1999. aastal sai ta USA-s Georgetowni ülikoolist magistrikraadi, 2002. aastal kaitses Berliini Humboldti ülikoolis doktorikraadi õigusteaduse alal (summa cum laude) tööga „Illegal Annexation and State Continuity: the Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSR. A Study of the Tension between Normativity and Power in International Law“. Dissertatsiooni eest sai ta 2003. aastal Berliini Humboldti Ülikooli õigusteaduskonna „Raamatukogu Sõprade Klubi“ eriauhinna. Hiljem on professor Mälksoo täiendanud ennast New Yorki ja Tokyo ülikoolides. Professor Mälksoo on olnud Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse esimees, mitmete õigusteaduse ajakirjade akadeemiliste nõukogude liige, alates 2013. aastast nii Eesti Teaduste Akadeemia kui Saksa Rahvusvahelise Õiguse Ühingu liige. Ta on avaldanud põhjalikke publikatsioone eelkõige Balti riikide rahvusvahelisest õiguslikust staatusest, aga ka Venemaa rahvusvahelise õiguse käsitlusest (näiteks monograafia „Russian Approaches to International Law“ 2015.a) ning rahvusvahelise õiguse ajaloost ja teooriast.

 

Oma osalemisest palume teada anda 28. jaanuariks saatkonna aadressil embassy.berlin@mfa.ee või telefoni teel: 030-25460622.

Sissepääs isikut tõendava dokumendi alusel.

 

 

Fotol:

Jaan Poska allkirjastamas Tartu rahu lepingut, Tartu, 02.02.1920.

Tartu rahuläbirääkimistel Eesti delegatsiooni juhtinud Jaan Poska ütles lepingu alla kirjutamisel 02.02.1920, et „tänane päev on Eestile tema ajaloos 700 aasta kestel kõige tähtsam, sest täna esimest korda määrab Eesti ise lõplikult oma rahva tulevase saatuse.“

Neljapäev 30.01.2020 to Neljapäev 30.01.2020
Hildebrandstr. 5, 10785 Berliin