2021 – 100 aastat diplomaatilisi suhteid Eesti ja Saksamaa vahel

Reede 09.07.2021 to Reede 09.07.2021

Eesti Vabariigi tunnustamise ja diplomaatiliste suhete kehtestamise kronoloogia 1918-1940

Aastatel 2020–2022 tähistab Eesti paljude riikidega de iure tunnustamise ja diplomaatiliste suhete sõlmimise 100. juubelit.

Allpool on välja toodud Eesti Vabariigi de iure tunnustamise kronoloogia teiste riikide poolt alates 1920. aastast. Enamike riikide juurde on lisatud ka alusdokument ja andmed välisesindajate määramise kohta. Dokumendid ja fotod pärinevad Rahvusarhiivist. Kronoloogia on koostanud Heini Vilbiks (asjaajamise talitus), teksti koostaja Kadri Linnas (avalike suhete osakond).

Diplomaatiliste suhete sõlmimise määratlemisel on käesolevas ülevaates lähtutud põhimõttest, et igal suveräänsel ja teiste riikide poolt de iure tunnustatud riigil on õigus välja saata diplomaatilisi esindajaid ja ka teiste riikide omi vastu võtta. „De iure tunnustamine ja diplomaatiliste suhete sõlmimine on seega omavahelises seoses, kuid mitte jäigas seoses,“ nendib Eero Medijainen oma raamatus „Saadiku saatus“.

Loe Eesti Vabariigi tunnustamise ja diplomaatiliste suhete sõlmimise kohta pikemalt. 

Reede 09.07.2021 to Reede 09.07.2021